در فعالیت برپا کردن خیمه در حسکه: فکر رهبر آپو در همه جا منتشر شده است

در فعالیت برپا کردن خیمه در حسکه انزوای حاکم در امرالی محکوم شد و پیام «فکر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در همه جا منتشر شده است» داده شد.

روز گذشته، در میدان سوریان در محله‌ی‌ نصیره‌ در حسکه، فعالیت برپا کردن خیمه با هدف محکوم کردن انزوای حاکم بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار شد. این فعالیت در روز دوم به کار خود ادامه داد.

صبح امروز، صدها تن از ساکنین حسکه، اعضای سازمان‌های شمال و شهرداری شمال، کمون‌ها، اعضای حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د) در منطقه‌ی شرق به این خیمه رفتند و شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» را سردادند.

در فعالیت روز دوم و همچنین پایانی، عضو کمیته‌ی زنان حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د) در منطقه‌ی شرق، صباح قره، گفت: «از همین‌جا بانگ خود را به جهان می‌رسانیم و می‌گوییم رهبر عبدالله اوجالان در زندان است، اما فکر وی در روژآوا منتشر شده است».

صباح گفت: «باید ما سزاوار حقوقی باشیم که رهبر عبدالله اوجالان به زنان اهدا کرده است. باید به خاطر این حقوق مبارزه کنیم».

همچنین شاعر، ملکت احمد، گفت: «به اسم بشریت و وجدان از سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی و اجتماعی و بین‌المللی می‌خواهم، وضعیت سلامتی رهبر عبدالله اوجالان را فاش کنند».

احمد با یک شعر به سخنان خود پایان داد.

فعالیت ساعت ۱۷:۰۰ طی اطلاعیه‌ای پایان می‌یابد.