گرامیداشت ۲۰امین سالیاد تاسیس پ‌ی‌د در کوبانی

در اقلیم فرات در روژآوای کوردستان با اشتیاق فراوان ۲۰امین سالیاد تاسیس حزب اتحاد دموکراتیک-پ‌ی‌د جشن گرفته شد.

۲۰ سال پیش و در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳ حزب اتحاد دموکراتیک-پ‌ی‌د تاسیس شد. به این مناسبت دیشب در اقلیم فرات جشنی برگزار شد. در این مراسم از همه خلق‌های منطقه و نهادهای اداره خودمدیریتی روژآوا و خانواده شهیدان حاضر بودند و با پوشش کوردی این مناسبت را جشن گرفتند.

مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا آغاز شد. سپس احمد خوجه عضو شورای عمومی پ‌ی‌د سخنرانی کرد و این مناسبت را به همه شهیدان تبریک گفت که در این راه جانشان را تقدیم کردند و افزود: "پ‌ی‌د در هنگام تغییر و تحولات تاسیس شد به‌ویژه پروژه‌ای که آن زمان در خاورمیانه با نام خاورمیانه نوین درحال اجرا بود. در این راستا حزبمان بر اساس یک استراتژی دموکراتیک تاسیس گردید".

خوجه در ادامه صحبت‌هایش اشاره کرد که پ‌ی‌د بر اساس آزادی زنان و دموکراسی تاسیس شد و بیان داشت: "سلطه حاکمیت سرمایه‌داری موجب بحرانی عمیق شد و همه طرح‌های پلید بر این مبنا اجرا می‌شد. یک حمله خاص به خلق کورد صورت گرفت که کهن‌ترین خلق خاورمیانه است. رژیم نژادپرست به‌طرز وحشیانه‌ای به حزبمان حمله کرد. هدف از آن نابودی حزبمان بود. دهها عضو پیشرو این حزب زندانی و شکنجه و شهید شدند. علیه این حملات خلقمان بزرگترین نقش را در تاریخ و در خاورمیانه ایفاء نموده است. راه حل بحران‌ها در خاورمیانه خلق کورد است. تا پایان راه شهیدان را ادامه می‌دهیم".

همچنین عایشه افندی رئیس‌مشترک شورای خانواده شهیدان اقلیم فرات به دستاوردهای پ‌ی‌د اشاره کرد و گفت: "در جنگ کوبانی با روحیه آپویی علیه دشمن درنده و وحشی پیروز شدیم، دلیل این پیروزی روحیه بسیج همگانی بود که رهبر آپو آغازگر آن بود. حالا هم در همان شور و شوق به‌سر می‌بریم، باید یک موضع محکم درباره خیانت داشته باشیم. با روحیه خط سوم رهبر آپو و شهیدان پیروزی را تضمین کرده‌ایم".

در این مراسم از خانواده شهید شیلان و شهید جوان تجلیل شد. سپس برنامه هنری تقدیم شد که توسط مرکز فرهنگ و هنر باقی خدو آماده شده بود.