حزب اتحاد دمکراتیک: تفاهم‌نامه سوئد و فنلاند با ترکیه تأسف‌بار است

حزب اتحاد دمکراتیك تفاهم‌نامه‌ای که سوئد و فنلاند برای عضویت ناتو با ترکیه به آن دست یافتند را در یک بیانیه تأسف‌بار خواند و گفت انتظار دارد مردم سوئدی و فنلاندی به این توافق ناعادلانه اعتراض کنند.

به دنبال آغاز جنگ روسیه با اوکراین و رسیدن خطر به دروازه‌های اروپا بود که سوئد و فنلاند داوطلب عضویت در ناتو شدند تا آنطور که به افکار عمومی بیان کردند از "تهدیدهای احتمالی مسکو" در امان باشند.

حق رأی ترکیه برای قبول کشورهای جدید در این ائتلاف نظامی موجب شد بازاری کثیف برای اردوغان گشوده شود تا امتیازهایی که می‌خواهد را ردیف کند. حزب اتحاد دمکراتیك در یک بیانیه به عدم وجود اصول انسانی در این بازار اشاره کرده و به قرار گرفتن سوئد و فنلاند در یک طرف این ماجرا جلب توجه می‌کند، در حالی که آنها خودشان را پایبند به حقوق بشر معرفی می‌کنند.

این بیانیه ذکر نام پ.‌ی.‌د، ی‌.پ‌.گ و جنبش آزادیخواه کوردستان در تفاهـم‌نامه‌ای که وزاری خارجه طرفین امضا کردند را ناحقی خوانده و افزوده این نشان می‌دهد وقتی موضوع حقوق مشروع خلق کورد مطرح باشد، دول این کشورها تا چه میزان می‌توانند از معیارهای دمکراسی و انسانی دور شوند. پ.‌ی‌.د حساب مردم این کشورها را جدا دانسته و خواستار اعتراض آنها به تصمیم ناعادلانه دولت‌هایشان شده است.