خلق عامودا یاد ۲۵ شهید را گرامی داشتند

مجلس خانواده‌ی شهدا و خلق شهرک عامودا یاد ۲۵ شهید را گرامی داشتند که در سال و مکان مختلفی به شهادت رسیده‌اند.

مجلس خانواده‌ی شهدا در شهرک عامودا مراسمی را در گورستان شهید اسماعیل، برای یادبود شهدای ه.پ.گ، و ی.پ.گ و ی.پ.ژ و نیروهای امنیت داخلی که در ماه می در مکان و سال مختلفی به شهادت رسیده بودند، برگزار کرد.

در مراسم خانواده‌ی شهدا و خلق شهرک عامودا و اطراف آن، اعضای سازمان‌های مدنی و اعضای پ.ی.د و کنگره استار و نمایندگان سازمان‌های نظامی شرکت داشتند.

پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام برای شهدا، رییس مشترک خانواده‌ی شهدا در شهرک عامودا، زیور سلیمان به ارزش شهادت و شهدا، اشاره کرد و از فداکاری و نقش شهدا در ایجاد امنیت و آرامش شمال و شرق سوریه، تقدیر کرد.

زیور سلیمان گفت: “کلمات دربرابر وصف شهدا و مبارزاتشان عاجز می‌مانند، بنابراین لازم است راهشان را ادامه دهیم و دست‌آوردهایشان را حفظ شوند، از طریق متحد کردن صفوف براساس برادری و خواهری خلق‌ها که رهبر آپو برای خلق‌های مزوپوتامیا و خاورمیانه پیشنهاد داده است”.

در میان هلهله‌ی مادران، زیور،

مجدد قولش را برای همگان دوباره کرد، تا بدست آمدن آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان و آزادی خلق منطقه، مبارزه تشدید یابد.

سپس هویت ۲۵ شهید از طرف عضو خانواده‌ی شهدا، آرین خلف، قرائت شد.

با شعار “شه‌هید نامرن” و هلهله‌ی مادران، مراسم پایان یافت.