مادران صلح: تا پیکر فرزندانمان را تحویل نگیریم به تحصن ادامه می‌دهیم

پس از آنکه نظامیان پ.د.ک در دروازه مرزی سمالکا وعده دادند که درخواست مادران صلح را به مسئولان باشور کوردستان برسانند، بیانیه‌ای از سوی مادران قرائت شد.

مادران صلح در ١٨مین روز برپایی خیمه اعتراضی برای تحویل اجساد شهید تولهلدان رامان و سردَم جودی گردهم به تحصن دست زدند و بیانیه‌ای را قرائت کردند.

سعاد مصطفی، مادر شهید هفرین خلف بیانیه را قرائت کرد.

در بیانیه آمده است:"ما به رنج مادران و خانواده‌هایی که در خیمه دفاع از شرافت به مقاومت ادامه می‌دهند درود می‌فرستیم. تا زمانیکه پیکر شهدایمان را تحویل نگیریم تحصن ما به پایان نمی‌رسد."

در بیانیه خاطرنشان می‌شود که پ.د.ک برای دومین بار مانع ورود مادران صلح به باشور کوردستان شده است و می‌افزاید:"اگر اجساد فرزندان ما در دست رژیم فاشیست ترک است ما درخواستی از آنان نداریم، اما جنازه دو شهید ما در دست برادران ما هستند و لازم بود در مراسمی شایسته‌ای تحویل داده می‌شدند نه اینکه مانع تحویل آنها به خانواده‌هایشان شوند.

وقتی ما خواسته خود را واگذار کردیم پ.د.ک از پذیرش درخواست ما سر باز زد. این دومین بار است که درخواست ما را رد می‌کند، اما به مادران صلح وعده دادند که پیام روز شنبه را می‌پذیرند و به مسئولین می‌رسانند. پس از آن از طریق ارتباطات در دروازه مرزی نتیجه را اعلام می‌کنند.

مادران آشتی تحصن صلح‌جویانه خود را تا تحویل دادن اجساد به خانواده‌ها ادامه می‌دهند و موانع راه اتحاد ملی کورد و زندگی مشترک هر چهاربخش کوردستان را از میان برمی‌دارند."