'پروژه اسکان پناهندگان از سوی ترکیه نقض قطعنامه ٢٢۵۴ شورای امنیت است'

سخنگوی کمیته پناهندگان سریکانی اعلام کرد که پروژه رژیم ترکیه برای احداث شهرک‌های استعماری در مناطق اشغالی نقض آشکار قطعنامه ٢٢۵۴ شورای امنیت در مورد سوریه است.

رژیم ترکیه در راستای توهم نوعثمانیگری به شیوه‌ای مستقیم در تحمیل جنگ داخلی بر مردم سوریه نقش ایفا کرده و بخش‌های از خاک سوریه را اشغال نمود. ترکیه اکنون از هر طریقی تلاش دارد تا مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه کند.

رژیم ترکیه از طریق بیانیه‌های گردانندگان آن و در رأس همه رجب طیب اردوغان پروژه احداث شهرک‌های استعماری را در مناطق اشغالی آشکار کرد. این پروژه ترکیه در لوای اسکان یک میلیون پناهنده سوری در مناطق اشغالی عفرین، سریکانی و گری سپی صورت می‌گیرد که رژیم ترکیه ساکنان اصلی آن را آواره کرده است.

محمود جمیل، سخنگوی کمیته پناهجویان سریکانی در خصوص پروژه‌ها و اهداف رژیم اشغالگر ترک در مناطق اشغالی به خبرگزاری هاوار گفت که رژیم ترک با مداخله در امور سوریه انقلاب مردم این کشور را از اهداف صلح‌جویانه و دمکراتیک منحرف کرد.

جمیل یاداور شد که رژیم ترک هزاران شهروند سوری را همچون تبهکار تسلیح نموده و آنها را برای اهداف و پروژ‌ه‌های خود در منطقه بکار گرفت و امروز بیش از ٩ هزار کیلومتر مربع از خاک سوریه را اشغال کرده است.

جمیل خاطرنشان کرد که پروژه رژیم اشغالگر ترک اسکان یک میلیون پناهنده سوری در مناطق اشغالیست و افزود که پروژه احداث شهرک‌های استعماری تداوم برنامه تغییر دمگرافی منطقه و تغییر ویژگی‌های فرهنگی و تاریخیست تا به این شکل مناطق مذکور را به خاک خود ضمیمه کند.

رئیس جمهوری ترک در آغاز ماه می اظهار کرده بود که ترکیه در نظر دارد برای اسکان میلیون‌ها پناهنده سوری شهرک‌های استعماری را همچوون عفرین احداث کند.

محمود جمیل افزود: پروژه احداث شهرک‌های استعماری در موزاییک اجتماعی شمال و شرق سوریه خطرناک است و تمامی خلق‌های منطقه را هدف قرار می‌دهد. همچنین این پروژه ترکیه نقض قطعنامه ٢٢۵۴ شورای امنیت سازمان ملل در مورد بازگشت آوارگان سوری به مناطق اصلی خود است.

سخنگوی کمیته آوارگان سریکانی با رد پروژه استعمارگرانه رژیم ترک افزود:"ما نمی‌پذیریم که هیچ فرد بیگانه‌ای در مناطق ما اسکان داده شود. آنها به ابزار اردوغان در منطقه مبدل می‌شوند. ما از هر طریق و در چارچوب حق دفاع مشروع چه با مبارزه مسلحانه و چه از طریق صلح‌آمیز در مقابل این پروژه ترکیه ایستادگی می‌کنیم."

محمود جمیل خاطرنشان کرد که رژیم ترک همزمان با این پروژه درصدد است تا به تبلیغ اردوغان و حزب وی در انتخابات آتی دست زند و همچنین برای اقتصاد در حال احتضار ترکیه مبالغ هنگفتی پول جمع‌آوری کند.

محمود جمیل سخنگوی وکمیته آوارگان سریکانی در پایان سخنان خود از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و کشورهای عضو شورای امنیت خواست دست رژیم ترک را از مداخله بیشتر در امور سوریه و شمال و شرق سوریه کوتاه کنند و اقدامات رژیم ترک برای تغییر دمگرافی را متوقف کنند. همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه با اقدامات خود بحران سوریه را تشدید می‌كند.