تجمع اعتراضی در دو کانتون شهبا و قامشلو در همبستگی با روژهلات کوردستان و ایران

زنان و طیف‌های مختلف روژاوای کوردستان در اعلام همبستگی با زنان روژهلات کوردستان و ایران سلسله آکسیون‌هایی را به انجام رساندند.

شورای زنان آزاد کانتون شهبا و کمیته زنان شورای خانواده شهیدان شهر عامودەی روژاوا، جنایت ددمنشانه‌ حکومت ایران علیه ژینا امینی را محکوم کردند. در تجمع عاموده گفته شد گیسوان زنان کورد برای قاتلین و خشونت‌کنندگان علیه زنان، به تابوت بدل می‌شود.

جمع کثیری از زنان کانتون شهبا و اعضای شورای زنان آزاد با تجـمع مقابل مقر این شورا در بخش فافین کانتون شهبا، یک بیانیه خبری قرائت کردند.

جهان کوسا سخنگوی معترضان به قتل ژینای ٢٢ ساله به بهانه اجرای شریعت اشاره کرد و گفت بسیاری از زنان از رژیم‌های ستمگری که سعی دارند ارادەی مستقل زنان را بشکنند رنج می‌برند.

او ضرب و شتم و قتل ژینا را وحشیانه و ناجوانمردانه توصیف کرد و گفت با این اقدام انگار تمام زنان جهان هدف حمله قرار گرفتند.

نماینده شورای زنان آزاد در شهبا، عموم زنان را فراخواند علیه سیاست‌ رژیم‌های ظالمی که دین را بهانه محدودیت آزادی زن قرار می‌دهند، به قیام برخیزند.

در همین زمینه، تجمعی در شهر عامودەی روژاوا در کانتون قامشلو نیز برگزار شد. کمیته زنان وابسته به شورای خانواده شهیدان این تجمع را برگزار کرد.

بیانیه خبری توسط حنا خالد قرائت شد. او گفت زنان در طول تمدن بشری نقش مهمی ایفا کرده‌اند و تاریخ این را گواهی می‌دهد.

حنا خالد گفت از اینانا تا لیلا قاسم، از زیلان تا بریتان و از آرین تا ژینا امینی، امتداد یک خط تاریخی پر از دستاوردهای زنان هستند که تقدیم به بشریت شده‌اند.

او گفت که گسیوان زنان کورد برای قاتلین و خشونت‌ورزان علیه زنان به تابوت بدل خواهد شد.