برگزاری جشن سالگرد تاسیس پ.ک.ک با جوش و خروش در لندن

صدها تن در لندن با جوش و خروش یاد تاسیس پ.ک.ک را جشن گرفته و اعلام نمودند "پ.ک.ک راه آزادی خلق‌های خاورمیانه است."

صدها تن با دعوت مجلس کوردهای مقیم لندن، در ساختمان مرکزی جامعه‌ی دمکراتیک کورد گردهم آمده و ۴۳مین سالگرد تاسیس پ.ک.ک را جشن گرفتند.

سالن برگزاری این مراسم با پرچم‌های پ.ک.ک و تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مزین شده بودند. زنان با لباس‌های محلی خویش در این مراسم شرکت نمودند.

پس از یک دقیقه سکوت به احترام شهدا، گروه کودکان فیراز داغ بر روی صحنه رفته و آهنگ سرهلدان را بازخوانی کردند.

در این مراسم همچنین ویدیویی در رابطه با ۴۳مین سالگرد تاسیس پ.ک.ک به نمایش درآمده و آهنگ "ما پ.ک.ک هستیم" توسط حاضرین بازخوانی شد.

بسیمه ژیان از طرف ابتکار عمل زنان کورد در این مراسم گفت: پ.ک.ک آیینه‌ی مبارزات هویت آزاد، مشروع و ملت دمکراتیک خلق کورد است.

بسیمه همچنین گفت: پ.ک.ک راه آزادی خلق‌های خاورمیانه است. ما از همه زنان کوردستان و جهان درخواست می‌کنیم تا با همه‌ی توان و نیروی خود به کمپین فروپاشی سیستم‌های فاشیستی بپیوندند.

علی پویراز نماینده مجلس خلق کورد نیز اعلام کرد: پ.ک.ک علیه فاشیسم ترکیه مبارزات بی‌نظیری انجام می‌دهد. حاضرین از بخش‌های دیگر کوردستان و نمایندگان م.ل.ک.پ  و سازمان‌های مدنی نیز بیانیه‌های خود را قرائت کردند.

پس از قرائت پیام‌ها، حاضرین به رقص و پایکوبی پرداختند. همچنین هنرمند مم شفدر و هنرمندان مناطق گوناگون بر روی صحنه رفته و کارهای خود را تقدیم کردند.

این مراسم با رقص و پایکوبی پایان یافت.