برگزاری کنفرانس تأسیسی «ابتکار عمل عفرین» در بن آلمان

هدف از برگزاری این کنفرانس این است تا صدای کوردهای عفرین را به مراکز تصمیم‌گیری بین‌المللی برساند، تا اشغالگران ترکیه و تبهکارانش را تحت فشار بگذارند تا از عفرین خارج شوند.

روز یکشنبه (٢٢ آگوست/ ٣١ مرداد) در شهر بن آلمان کنفرانس تشکیل «ابتکار عمل عفرین» با شرکت تعداد زیادی از سیاستمداران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالین برای توقف قتل‌عام و پاکسازی خلق کورد در عفرین اشغالی برگزار شد.

این کنفرانس با یک دقیقه سکوت به احترام جان پاک شهدای کوردستان آغاز شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس این است تا صدای کوردهای عفرین را به مراکز تصمیم‌گیری بین‌المللی برساند، تا اشغالگران ترکیه و تبهکارانش را تحت فشار بگذارند تا از عفرین خارج شوند و همچنین آوارگان و اهالی اصلی عفرین به زادگاه خود بازگردند.

در پایان کنفرانس همچنین مکانیزم فعالیت‌ها و کمیته‌ای مشخص خواهد شد.