دغدغه تهیه هزینەهای مدرسه خانواده‌‌های محروم در ایران

میلیون‌ها کودک در کشوری که خود را مقتدر جلوه می‌دهد پول رفتن به مدرسه ندارند

سایت اخبار روز در گزارشی اعلام کرد بررسی میزان هزینه تحصیل کودکان در مقطع ابتدایی مدارس ایران، مبلغ ۵ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان را نشان می‌دهد. خانواده‌هایی که توانایی مالی ندارند، فرزاندشان غریبانه از تحصیل بازمی‌مانند.

طبق این گزارش، رقم برآورد شده برای تحصیل هر دانش‌آموز دبستانی، ۵ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است. کودکان خانواده‌های دارای مشکل اقتصادی و همچنین خانواده‌های کارگری پرجمعیت، نمی‌توانند به مدرسه بروند فقط چون والدینشان توانایی مالی ندارند.

تحصیل در ایران بر خلاف ادعای حکومت، رایگان نیست. بارها حق تحصیل رایگان در ایران در اعتراضات فرهنگیان مطرح شده است. جالب آنکه در مناطق تحت ستم ملی که حکومت مرکزی ایران تحصیل به زبان رسمی را بر آنان تحمیل کرده است نیز مردم باید هزینەهای مالی همگون‌سازی فرهنگی را بپردازند.

تصاویر به دست آمده از مناطق محروم ایران نشان می‌دهد که کودکان لباس‌های مندرس بر تن دارند و دچار سوء تغذیه شده‌اند.

حق آموزش به زبان‌های مادری و حق تحصیل رایگان در ایران در حالی پایمال می‌شود که اکنون در شهریورماه، پدران و مادران بسیاری به فکر تهیه پول فرستادن فرزندان خود به مدرسه هستند. آنها باید شهریه بپردازند و کتاب و لوازم تحریر تهیه کنند.

 حکومت ایران در حالی خود را مقتدر جلوه می‌دهد که میلیون‌ها کودک در این کشور بخاطر فقر نمی‌توانند حتی به مدرسه بروند و بسیاری از آنان بنام کودکان کار استثمار می‌شوند.