فراخوان پژاک برای برگزاری تجمع اعتراضی در نروژ

کمیته‌ی حزب حیات آزاد کوردستان پژاک در نروژ برای شرکت در یک تجمع اعتراضی علیه اقدامات ضد بشری رژیم ایران در روز شنبه فراخوان داده است.

کمیته‌ی پژاک در فراخوانی از میهن دوستان، آزادیخواهان و کوردهای ساکن کشور نروژ خواسته که برای محکوم کردن موج بازداشت های اخیر در شرق کوردستان و ایران و همچنین محکوم کردن کشتار کولبران و شکنجه‌ی زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران، در تجمعی اعتراضی در شهر اسلو شرکت کنند.

این تجمع  روز شنبه چهارم دسامبر راس ساعت ١٣ در مقابل ایستگاه مرکزی قطار شهر اسلو برگزار خواهد شد.