گوران شاهو: رسیدن اعتراضات به اصفهان نشانه یک مرحله جدید است

عضو رهبری کودار یک مشکل اصلی حکومت ایران را نادان فرض کردن مردم دانست و گفت نظام با نگاه از بالا و مشروع دانستن هرآنچه انجام می‌دهد، به شعور مردمی که وضع نابسامان کشور را بخوبی می بینند بی‌اعتنایی می‌کند.

گوران شاهو عضو شورای رهبری جامعه دمکراتیك و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) با شرکت در برنامه "خط سوم" آرین‌ تی‌وی از زوایای بحران مشروعیت حکومت ایران سخن گفت و رسیدن اعتراضات به اصفهان را نشانه پا گذاشتن تحولات به یک مرحله جدید توصیف کرد.

گوران شاهو ضمن جلب توجه به کاهش فواصل زمانی میان قیام‌های صورت گرفته در ایران از سال ١٣٩۶ تاکنون، مقایسه اعتراضات ایران با اعتراضات در سایر کشورهای جهان را نادرست دانست، چون سطح مطالبات معترضان فرق دارد و به عنوان مثال درخواست جلیقه زردها در فرانسه حق برخورداری از آب آشامیدنی نیست.

عضو شورای رهبری کودار با اعلام آنکه آستانه تحمل خلق‌های ایران کم شده است، به وجود تضادهای ایدئولوژیک میان جامعه و حاکمیت ایران پرداخت و تأکید کرد که مسئله اکنون فقط بحران مدیریتی و ناکارآمدی مسئولان نیست بلکه نظام با بحران جدی مشروعیت روبروست.

او به جداسازی مردم به دو گروه خودی و غیر خودی و برخوردهای تبعیض آمیز و معیارهای ارزشی در گزینش مدیران دولتی اشاره کرد و آن را روشی غیر دمکراتیك خواند که برگرفته از دو اصل به رسمیت شناخته شدن زبان فارسی و مذهب شیعه در قانون اساسی است.

گوران شاهو تصریح کرد گروهی نخبه که حکمرانی می‌کنند می‌خواهند ارزش‌های مورد نظرشان را با زور به عموم خلق‌های ایران تحمیل کنند در حالی که فساد گسترده در حلقه حاکمان و کارکنان دولتی ریشه دوانده و شاهد یک نظام عمیقا فاسد هستیم.

او گفت نمی‌توان ایران را کشوری در حال توسعه معرفی کرد چون اگر در حال پیشرفت بود باید بر طبقه متوسط و مرفه آن افزوده می‌شد اما کاملا برعکس می بینیم که طبقات فقیر افزایش پیدا می‌کنند.

عضو رهبری کودار یک مشکل اصلی حکومت ایران را نادان فرض کردن مردم دانست و گفت نظام با نگاه از بالا و مشروع دانستن هرآنچه انجام می‌دهد، به شعور مردمی که وضع نابسامان کشور را بخوبی می بینند بی‌اعتنایی می‌کند.

گوران شاهو اصرار بر نادیده گرفتن اراده مردم را مایه فروپاشی نظام خواند و درباره دیر شدن درک این پیام از سوی حاکمیت، به سخنی از محمدرضا شاه پهلوی در هنگام فرار از ایران اشاره کرد که خیلی دیر به مردم گفته بود "من صدای انقلاب شما را شنیدم."

رسیدن اعتراضات به قلب اصفهان که حکومت آن را یک پایگاه سنتی خود می‌دانست، نکته‌ای است که عضو رهبری کودار آن را نشانه وخامت حال نظام و رسیدن آن به نقطه بی‌بازگشت توصیف کرد و گفت موافقان و مخالفان رژیم در این شرایط باید بدانند به مرحله جدیدی پا گذاشته‌ایم.