حمله‌ی صورت گرفته به کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در ‌سولوتورن محکوم شد

کوردستانی‌ها و دوستانشان در سولوتورن، علیه حمله به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) تجمع کردند و همکاری خانواده‌ی بارزانی با دولت ترکیه را محکوم کردند.

 کوردستانی‌ها و دوستانشان در کانتون سولوتورن سوییس، علیه قتل نماینده‌ی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک)، دنیز جودت بولبون اعتراض کردند. ریاست مشترک فرهنگ کوردی سولوتورن، کایا دمیر، گفت: “این نه اولین و نه آخرین خیانت است. کورد هرگز چشم خود را بر خیانت نبسته است و از این خیانت نیز چشم‌پوشی نخواهد کرد. حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) که همکار دولت ترکیه است، می‌داند دولت ترکیه سعی در خفه کردن و محدود کردن کورد است. با احترام‌ یاد رفیق شهید خود را گرامی می‌داریم، قول می‌دهیم خون وی هدر نرود”.

سپس عضو جوانان انترناسیونالیست، تالاریجو، گفت: “حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) و دولت ترکیه با دست خود این جنایت را انجام دادند. هدف از این قتل پایان دادن به مبارزه‌ی شرافت‌مندانه کوردهاست. مبارزه‌ی آزادی‌بخش کوردستان که خود را به همه ثابت کرده و با مبارزات خود به روشنایی تبدیل شده است، با خیانت حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) و حملات دولت ترکیه خاتمه نمی‌یابد. آخرین جناحی که شکست ‌خورده‌اند‌ حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) خائن و دولت ترکیه‌ که عاشق قتل‌ عام است. ما جوان انترناسیونالیست دوست این مبارزه‌ی شرافت‌مندانه خواهیم بود و در مبارزه آن‌ها سهیم خواهیم بود”.

عضو کومون شهید راپرین آمد سولوتورن، زودتر جودی، به نمایندگی از جنبش جوانان انقلابی، گفت: “دولت فاشیست ترکیه و حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) خائن، به کورد و جنبش آزادی‌بخش کوردستان حمله می‌کنند. دولت ترکیه توسط حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) باشور کوردستان را فتح کرده است.  سعی می‌کند با بازی‌های کثیف به مبارزه‌ی ما پایان دهد و رفقای ما را شهید کند. اما بدانند که ما کوردها و جوانان کورد به هیچ وجه به فاشیسم دولت ترکیه اجازه نخواهیم داد. مبارزه‌ی خود را تشدید خواهیم بخشید و انتقام شهدایمان را خواهیم گرفت. از تمامی کوردها و دوستانشان می‌خواهیم، به خیابان بروید و این قتل عام و خیانت را قبول نکنند. بیایید مقاومت را تقویت کنیم و کوردها را از شر خیانت نجات دهیم”.