خلق کورد در دفاع از شنگال به خیابان‌ها سرازیر شدند

در اروپا حملات به شنگال محکوم شد.

در اکثر کشورهای و شهرهایی اروپایی، خلق کورد و همپیمانان آنها به منظور محکم کردن حملات اخیر انجام شده به شنگال به خیابانها آمده و این حملات را محکوم کردند. در این تجمعات که در کشورهای آلمان، فرانسه و سوئیس برگزار شد، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط دولت ترکیه در حق ملت کوردستان و بویژه جامعه ایزدی انجام می‌گیرد محکوم شد و معترضان خواهان پایان سکوت کشورهای اروپایی در این باره شدند.

کلن

در تجمعی اعتراضی در مرکز شهر و مقابل ایستگاه مرکزی قطارهای این شهر حملات مرگبار به شهر شنگال محکوم شد. در این تجمع حداقل ١۵٠ نفر حضور داشتند.

رئیس مشترک KON-MED زبیده زمرد اظهار داشت که ملت کورد علیه نسل‌کشی و توحش داعش جنگیدند و داعش را شکست دادند. زمرد گفت: "اکنون نیز فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ می‌خواهند این نسل‌کشی و جنایت را تکمیل کنند. آنها می‌خواهند یکبار دیگر شنگال را نابود کنند. اما آنها باید بدانند که کوردها دیگر کوردهای صد سال پیش نیستند. کوردها مقابله کرده و اجازه نمی‌دهند شنگال شکست بخورد و از بین برود.

اسن

شهر اسن آلمان نیز شاهد تجمع اعتراضی در محکوم کردن حملات فاشیستی به شنگال بود. این تجمع به دعوت مجلس زنان شهید بریوان برگزار شد. حاضرین در این تجمع سکوت کشورهای اروپایی در قبال این کشتارها که توسط آ.ک.پ و م.ه.پ انجام می‌گیرد را مکوم کردند.

یلماز گولتکین به نمایندگی از ن.ج.د.ک گفت که دولت ترکیه به داعشی غیرقابل کنترل تبدیل شده است. گولتکین از کوردها خواست حول رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مقاومت گریلایی متحد شوند.

این تجمع با شعارهای "زنده باد مقاومت شنگال" به پایان رسید.

کیل

حملات نسل‌کشی دولت ترکیه علیه کوردها در شهر کیل آلمان نیز محکوم شد. گروه‌های چپ‌گرای آلمانی نیز در اعتراض شرکت کردند و سکوت کشورهای اروپایی را محکوم کردند.

هانوفر

حملات فاشیستی و نسل‌کشی ترکیه به شنگال در شهر هانوفر آلمان نیز محکوم شد. این تجمع توسط NAV-DEM هانوفر برگزار شد.

در این راهپیمایی همچنین در حمایت از مردم افغانستان، علیه جنگ‌افروزی‌های طالبان و سکوت جهانیان در برابر طالبان و دولت ترکیه شعارهای اعتراضی سر داده شد.

دارمشتات

حمله به شنگال در شهر دارمشتات آلمان نیز محکوم و مورد اعتراض قرار گرفت. در این تجمع حداقل ١٠٠ نفر شرکت داشته و شعارهایی در محکومیت ترکیه سردادند. در این تجمع اعلام شد که دولت ترکیه دو روز است که شنگال را آماج حملات فاشیستی خود قرار داده و تاکید شد که در مقابل این حملات باید جبهه مقاومت ایجاد شود.

باسل

در شهر باسل سوئیس نیز به دعوت مجلس زنان روناهی و مرکز جامعه کوردها، ساعت ١٨:٠٠ تجمع مردمی متشکل از کوردها و هم پیمانانشان در کلارپلاتز شکل گرفت و حملات فاشیستی ترکیه به شنگال محکوم شد.

در این تجمع که از سوی نیروهای مبارزین متحد نیز پشتیبانی می‌شد، به یاد شهیدانی که در حملات نسل‌کشی به شنگال شهید شده بودند، یک دقیقه سکوت و احترام انجام گرفت.

زینب کایرا، رئیس مشترک مجلس زنان روناهی در این باره گفت: "دیروز بیمارستانی در شنگال به شکلی کاملا جنایت‌آمیز و کاملاً مغایر با قوانین بین‌المللی توسط حکومت ترک هدف قرار گرفت و بمباران شد، این همزمان است با بمباران و حملات روزانه به مناطق غیرنظامی و شهروندان عادی این منطقه. حکومت سوئیس و  همه کشورهای بین‌المللی صاحب نفوذ باید فوری در این مسئله دخالت کنند."

کایرا همچنین تاکید کرد که مردم شنگال با این حملات بیگانه نیستند و گفت همانطور که دیروز ملت کورد علیه حملات ویرانگر و نسل‌کشی مبارزه کردند، امروز نیز در برابر این حملات مداوم مقاومت کامل نشان خواهند داد.

در این تجمع بیانیه‌هایی به زبان آلمانی خوانده شد و تجمع اعتراضی با سر دادن شعارهایی علیه حملات نسل‌کشی دولت ترکیه به پایان رسید.

لوزرن

حملات نسل‌کشی به شنگال در شهر لوزرن نیز محکوم شد. این عملیات در مقابل ایستگاه مرکزی قطار انجام شد. در آنجا کوردستانی‌ها علیه حملات نسل‌کشی دولت ترکیه شعارهایی سر دادند.

به نمایندگی از مرکز جامعه کوردی نیز بیانیه‌ای قرائت شد.

پاریس

در پاریس، پایتخت فرانسه نیز اشغالگری و حملات نسل‌کشی ترکیه به شنگال محکوم شد. این تجمع توسط س.د.ک-ف و ت.ژ.ک-ف در مقابل پارلمان فرانسه برگزار شد. در این تجمع شعارهایی نظیر "ترکیه کوردهای ایزدی در شنگال را می‌کشد" توسط معترضین سر داده شد.

پلیس تلاش کرد جلوی تجمع مردم در مقابل مجلس را بگیرد. اما علیرغم تلاش پلیس، مردم در مقابل مجلس تجمع کردند و اعتراضات خود را نشان دادند.

در بیانیه‌ای که به نمایندگی از س.د.ک-ف قرائت شد، آمده است: "دولت فاشیست ترکیه کوردهای ایزدی را در شنگال می‌کشد و جهان شاهد این کشتار است."

پیامی که در این تجمع ارائه شد، این بود که آنها برای حمایت و حفظ دستاوردهای شنگال مقاومت خواهند کرد و به میدان خواهند آمد.

بیانیه‌هایی نیز به زبان فرانسه خوانده و بین معترضین توزیع شد. این تجمع با شعارهای "زنده باد مقاومت شنگال" ، "قاتل تروریست اردوغان" و "شهیدان نمی‌میرند" به پایان رسید.

بوردو

در شهر بوردو فرانسه نیز حملات اشغالگران دولت ترکیه به شنگال و وقایع افغانستان محکوم شد. این مراسم توسط مجلس زنان بوردو برگزار شد. در این مراسم بیانیه‌هایی خوانده شد و شعارهایی فراوانی در محکومیت ترکیه توسط معترضین سر داده شد. این مراسم با شعار "زنده باد رهبر آپو" به پایان رسید.

مارینیان

شهروندان کورد و همپیمانانشان در شهر مارینیان فرانسه نیز اشغالگری و فاشیسم ترکیه را محکوم کردند. جوانان در مرکز شهر تجمع کرده و راهپیمایی کردند. این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از شنگال و محکوم کردن دولت فاشیستی ترک به پایان رسید.

مارسی

در شهر مارسی فرانسه نیز تجمعی اعتراضی در محکومیت حملات نسل‌کشی و اشغالگرانه دولت ترکیه به شنگال برگزار شد.

 این مراسم در میدان Vieux-Port برگزار شد و صدها نفر در آن شرکت کردند.

 معترضان شعارهایی مانند "زنده باد مقاومت شنگال" سر دادند و پلاکاردهایی با عنوان "شنگال تنها نیست" ، "اروپا نباید سکوت کند" و "ترکیه جنایت جنگی و ژنوساید کوردها را انجام می‌دهد" سر داد و و بنرهایی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پرچم‌های پ.ک.ک و ی.ب.ش را به اهتزاز درآورده بودند.

این مراسم پس از یک دقیقه احترام به یاد جانباختگان آغاز شد. در این مراسم بیانیه‌هایی خوانده شد و توسط چند تن از مشارکت کنندگان سخنرانی شد. این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از شنگال و محکوم کردن جنایات ترکیه به پایان رسید.