کوردها در سوئیس به خیابان‌ها می‌آیند

برای استقبال فوری از فراخوان ک‌ج‌دک-اروپا؛ کوردهای مقیم سوئیس علیه حملات دولت اشغالگر ترکیه به خیابان‌ها می‌آیند.

در جواب به فراخوان کنگره جامعه دموکراتیک کوردستانیان اروپا- ک‌ج‌دک-اروپا؛ کوردهای مقیم سوئیس حمله مسلحانه به دفتر ک‌ن‌ک در باشور کوردستان را محکوم می‌کنند.

زمان و محل این فعالیت‌ها به‌شرح زیر است:

سولوتورن:

ساعت ۱۵:۳۰

Bahnhofplatz

برن:

ساعت ۱۸:۰۰

Bahnhofplatz

لوزان:

ساعت ۱۸:۰۰

Rue Saint-Laurent

لوزیرن:

ساعت ۱۸:۰۰

Bahnhofplatz

زوریخ:

ساعت ۱۸:۰۰

Zürich Hauptbahnhof

بازل:

ساعت ۱۸:۰۰

ژنو:

ساعت ۱۸:۰۰

Rue Pécolat

وینترتور:

ساعت ۱۹:۰۰

Bahnhofplatz