محکومیت حمله به ک‌ن‌ک در کلن و پاریس

حمله‌ی تروریستی دولت ترکیه و همکاری حزب دموکرات کوردستان-پ‌دک با دولت ترکیه در پاریس و کلن محکوم شد.

پاریس

در محله درانسی واقع در شهر پاریس پایتخت فرانسه با فراخوان جوانان کورد پاریس و کانون جامعه دموکراتیک کورد حمله مسلحانه به مقر کنگره ملی کوردستان-ک‌ن‌ک در باشور کوردستان و ترور نماینده ک‌ن‌ک، دنیز جودت بولبون، محکوم گردید.

کوردها از مقابل د‌ک‌ت‌م به‌سمت شهرداری دارنسی راهپیمایی کردند. تصاویر دنیز جونیز و پلاکاردهای "مرگ بر خیانت" و "پ‌دک و میت رفقای ما را ترور می‌کنند" و "در مقابل اشغال کوردستان، بایست" برافراشته شد.

در سخنرانی‌های این حرکت اعتراضی، خیانت و همکاری با اشغالگران محکوم شد و شعار "مرگ بر خیانتکار" و "شهدا نمی‌میرند" سرداده شد. همچنین حاضران برای مقابله با جنایات دولت ترکیه خواستار اتحاد ملی خلق کورد شدند.

کلن

با همین هدف یک تجمع توسط کانون جامعه دموکراتیک کورد در کلن برگزار گردید. این فعالیت ساعت ۱۸:۰۰ آغاز شد.

کوردها و فعالین ((AGIF کلن در این فعالیت حاضر بودند. در این تجمع پلاکارد "جنایت دولت ترکیه علیه کوردها را متوقف کنید" و "مرگ بر خیانتکار" و "بله به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در روژآوای کوردستان" به‌نمایش درآمد. همچنین در ادامه گفته شد که دولت ترکیه حاکمیت کشورهای دیگر را نقض کرده و کوردها را می‌کشد و دولت‌های ناتو و قدرت‌های جهان سکوت می‌کنند.

در این تجمع شعارهای "مرگ بر خیانتکار" و "ساکت نباشید" و "زنده باد مقاومت خلق کورد" و "اردوغان دیکتاتور" و "زنده‌باد رهبر آپو" سرداده شد.

*******************************************