پیام پژاک به مناسبت روز روزنامه‌نگاری کوردی

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک): یک انقلاب برای پیروزی، بیش از هرچیز به حوزه روزنامه‌نگاری آزاد و دمکراتیک نیاز دارد.

۱۲۵ سال از انتشار نخستین روزنامه به زبان کوردی می‌گذرد و جامعه کوردستان با وجود همه موانع و فراز و نشیب‌ها توانسته در این عرصه نیز به تقابل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود ادامه دهد. حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) در این باره پیامی منتشر کرده و به ارزیابی این مقوله در بخش‌های مختلف کوردستان پرداخته و می‌گوید روزنامه‌نگاری کوردی لازم است آزاد و دمکراتیک باشد. نیز به اهمیت رسانه و روزنامه‌گری آزاد برای پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی پرداخته است. توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

بیانیه کمیته رسانه‌های آزاد پژاک

۱۲۵ سال از چاپ و انتشار نخستین روزنامه کوردی گذشت. امروز حوزه گسترده روزنامه‌نگاری کوردی یک تاریخ پر افتخار و پرفراز و نشیب را جشن می‌گیرد و برای ترویج آزادی و دمکراسی از میراث عظیم خویش صیانت می‌نماید. «کمیته رسانه‌های آزاد حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» روز روزنامه‌نگاری کوردی را تبریک می‌گوید.

پس از گذشت ۱۲۵ سال از روزنامه‌نگاری کوردی امروز این حوزه به مرتبه‌ای رسیده که در راستای خدمت به حفظ موجودیت خلقمان در برابر نسل‌کشی‌های گسترده دول حاکم بر بخش‌های کوردستان، بی‌وقفه مبارزه و فعالیت می‌نماید. ترویج روزنامه‌نگاری آزاد برای خدمت به رشد ذهنیتی خلق‌ها در کوردستان و خاورمیانه یکی از وظایف حوزه روزنامه‌نگاری کوردی است. این حوزه پرمخاطره‌ترین ادوار را در برابر دول فاشیست و اشغالگر کوردستان، طی نموده است. بی‌شک بخش «رسانه‌های آزاد پژاک» که روزنامه‌نگاری آزاد را ترویج و نهادینه می‌سازد، علی‌رغم کاستی‌ها و خطرات در ایجاد یک ذهنیت مبتنی بر دمکراسی و مبارزه، نقشی تعیین‌کننده داشته است. در کانون این مبارزه نیز آزادی خلق کورد از چنگال نسل‌کشی فرهنگی قراردارد. امروز خلق‌ آزادیخواه و دمکراسی‌طلب کورد و جامعه روزنامه‌نگاران در چارچوب جنبش آزادیخواهی‌شان شهدایی نیز تقدیم نموده و راه دشوار آزادی را هموار ساخته‌اند.

چاپ نخستین‌روزنامه کوردی تحت نام «کُردستان» در ۲۲ آوریل ۱۸۹۸ امروز زمینه‌های رشد فکری و آگاهی در جامعه کُردی را ارتقاء داده است. حوزه روزنامه‌نگاری کوردی نیز به موجب سیاست‌ها و استراتژی‌های دشمن برای تداوم نسل‌کشی علیه خلقمان، دچار گسترده‌ترین هجوم‌های نابودگرانه شده. فشار و سرکوب‌های دول اشغالگر حاکم بر چهاربخش کردستان جامعه روزنامه‌نگاران کوردی را به ترویج روزنامه‌نگاری انقلابی و مبارزه‌گر آموزش داده است. سالانه در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق فعالان عرصه روشنفکری و روزنامه‌نگاری با بازداشت، شکنجه و سرکوب روبرومی‌گردند. در این میان، ایران و ترکیه مدام در نابودی حوزه روزنامه‌نگاری کوردی کوشابوده‌ و دست به جنایات بی‌شماری هم زده‌اند. امروز متأسفانه در مناطق تحت کنترل «حزب پ.د.ک» با مرکزیت هولیر، روزنامه‌نگاران زیادی که علیه اشغالگری‌ها و جنایات ترکیه صدایشان را به گوش جهانیان رسانده‌اند در زندان‌ها بسرمی‌برند.

بی‌شک یکی از وظایف روزنامه‌نگاران کورد، مبارزه علیه نظام‌های فاشیستی حاکم برکردستان است تا اجازه ندهند صدای خلق‌کرد خفه گردد. امروز به یمن گسترش انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» جامعه کورد و ایران به جنب‌وجوش وافر جهت کسب آزادی دست زده‌است. نظام فاشیستی و توتالیتر ایران صدای روزنامه‌نگارانی چون «نیلوفر حامدی» را به دلیل انتشار خبر قتل حکومتی ژینا امینی به زیان دستگاه ظلم و بیداد خویش می‌بیند. یک انقلاب بیش از هرچیز به حوزه روزنامه‌نگاری آزاد و دمکراتیک نیاز دارد. انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی» نیز امروز برای اجرای عدالت و دمکراسی و کسب پیروزی خلق‌ها و ملیت‌های ایران نیاز به اجرای عدالت و قانون در حق روزنامه‌نگاران آزاد دارد. لازم است امروز خیابان و عرصه روشنفکری جامعه به صیات کامل از این حوزه بپردازد و زمینه آزادی روزنامه‌نگاران دربند را نیز مهیاسازد.

کمیته رسانه‌‌های آزاد «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن تبریک مجدد به خلق کورد و جامعه روزنامه‌نگاران آزاد و دمکراسیخواه، ترویج ذهنیت آزادیخواهی در مسیر مدرنیته دمکراتیک را بسیار حیاتی می‌شمارد. آزادی روزنامه‌نگاران زندانی نیاز به مبارزه همگانی جامعه ما دارد. امروز جنبش آپویی همانگونه که توانسته فلسفه و شیوه مبارزه‌گری «ژن، ژیان، آزادی» را عملا ترویج دهد، موفق‌ گشته که بر پایه مدرنیته دمکراتیک نیز فرهنگ و ذهنیت روزنامه‌نگاری آزاد و دمکراتیک را ارتقاء دهد. روزنامه‌نگاری کوردی با انقلاب کوردستان و آزادی زنان درهم آمیخته و به مبارزات گسترده‌تر و جسورانه‌تری نیاز دارد. همانطور که تاکنون روزنامه‌نگاری انقلابی، آزاد و دمکراتیک جنبش ما به مبارزاتش ادامه‌داده، از این پس نیز با اتحاد و همبستگی با خلقمان به راه مبارزه برای آزادی خلقمان ادامه خواهیم داد.