ارتش عراق ایزدی‌ها را به حمله تهدید کرد

اقدامات خرابکارانه ارتش عراق در شنگال بر دامنه تنش‌ها می‌افزاید. قبل از ظهر امروز (سه‌شنبه ١٨ ژانویه) ارتش عراق نیروهای آسایش ایزیدخان را تهدید کرده است که درصورت عدم خروج از مناطق خود با حمله آنها روبرو خواهند شد.

تحرکات اخلالگرانه ارتش عراق در چند روز گذشته همچنان ادامه دارد و این وضعیت زمینه درگیری را افزایش می‌دهد. ارتش عراق در چند روز گذشته با بهانه‌های جداگانه بر شمار نیروهای خود افزوده است و بر دامنه تنش در این منطقه می‌افزاید.

در آخرین مورد ساعت ١٣ امروز به وقت محلی، سرلشکر جبار، فرمانده عملیات غرب نینوا نیم ساعت به نیروهای آسایش ایزیدخان مهلت داده است تا اطراف خش سنونی را تخلیه کنند.

نامبرده همچنین آسایش ایزیدخان را تهدید کرده است که در صورت عدم خروج از منطقه با حمله نظامی روبرو خواهند شد.

تنش در بخش سنونه شنگال پس از تهدید این فرمانده ارتش عراق افزایش یافته است.