آزادی در آتش نوروز نهفته است

روکن ژیرکی، عضو شورای نظامی یژا استار در مورد معنا و اهمیت نوروز به خبرگزاری فرات (ANF) نوشت.

ما نوروز رهبرمان را که زندگی را بازآفریدند، زنان، خلق کورد، شهروندان زلزله‌زده ما، خلق‌های خاورمیانه و جهان را جشن می‌گیریم.

آنچه در دوران باستان اتفاق افتاده است امروز باردار است. این واقعیت معلوم است. چیزهایی هستند که قدیمی نامیده می‌شوند، حقایقی که از ما برای ما می‌گویند. کودکان کورد کسانی هستند که بهترین پاسخ را به این سوال می‌دهند که گذشته چیست. پاسخ نیز خیره‌کننده است. جرقه‌ای است که با کاوه آهنگر شروع می‌شود، با امید رشد می‌کند، باعث مقاومت و رستاخیز می‌شود. تاریخ چشم سوم است. به هر سمتی که نگاه کنیم، با تمام برهنگی‌اش جلوی ماست. کلید ورود به اقیانوس حقیقت است. مسیر درست پیشرفت بدون پیمودن مسیر اشتباه است.

زنان از خاکستر متولد و به نور مبدل می‌شوند

مارس؛ ماه آتش، امید، مقاومت و رستاخیز است. ماهی است که هستی دوباره معنا پیدا می‌کند. وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم؛ در 8 مارس 1857، زنان شاغل در کارخانه پنبه در ایالات متحده آمریکا در اعتراض به شرایط سخت دست به اعتصاب زدند. سرمایه‌داری مقاومت را تحمل نمی‌کند. سرمایه‌داران با دیدن مقاومت زنان، آنها را با سوزاندن‌شان به مرگ محکوم کرد. نظام سرمایه‌داری نسخه مدرن شکار جادوگران را که در اروپا آغاز شده بود زنده نگه داشت. مسئله شکار جادوگران چه بود، جادوگر کی بود، به چه کسی می‌گفتند جادوگر؟ همه اینها سوالاتی است که پاسخ‌های طولانی می‌طلبد. شفا دهنده، دایه، دانا، کارگر، فداکار، کارگر خانه، زنانی که زندگی می‌آفرینند، که امتداد الهه‌های زن خردمند ما هستند. آنها را جادوگر می‌نامیدند زیرا پایه‌گذاران و مدافعان اصلی زندگی اخلاقی-سیاسی، جویندگان حقیقت، پیروان کوه بودند... فکر می‌کردند با آتش زدن او می‌توانند به او پایان دهند، اما اشتباه می‌کردند. زنان با بازآفرینی خود از خاکسترشان به امروزشان نور تابیدند. به این دلیل؛ 8 مارس مهم است و نمی‌توان معنای آن را فقط به یک روز محدود کرد. زن و بهار، ظهور دوباره زیستن، عرضه باروری به خاک... زیبایی معنای آن نیز در اینجا ایجاد می‌شود. به این دلیل؛ نه هشتم مارس-ی که میان‌تهی گردیده، بلکه برعکس باید مقاومت، و با ماهیتی که آگاهی زنان را بر محور حیات اخلاقی-سیاسی توسعه می‌دهد و از این روز صیانت بعمل می‌آورد مورد مداقه قرار دهیم.

آنها برای رهایی بی‌وقفه آتش را شعله‌ور می‌کنند

آتش نام تقدس‌شدگی و مقدس‌بودن است. می‌سوزد، نور حقیقتی است که از خاکستر آفریده شده است. آتش همیشه نام تقدسی در میان کوردها بوده است. تطهیر، ایجاد یک زندگی نو در حین تطهیر... آتش کاوه آهنگر بیانگر پیروزی، رهایی و آزادی است. آتش، دیدن و مورد بازخواست قرار دادن خود با تمام برهنگی‌اش می‌باشد. آینه است، اصولی‌ترین‌هاست برای ما. مهمترین نماد آزادی است. آغاز است.

کاوه انقلابی 2723 سال پیش با برافروختن آتش رهایی بر فراز قله‌های بلند که راه را روشن می‌کند، برای ما میراثی به جای گذاشت. اینک فرزندان آتش و خورشید، پیروان آن آتش‌ها، رهنوردان راه رهایی. آن رهنوردان؛ بی‌وقفه در حال شعله‌ور ساختن آتش برای آزادی یک خلق، خلق‌ها هستند. تا وجود و معنای آتش در تاریخ فراموش نشود. کاوه معاصر، مظلوم دوغان سه چوب کبریت را به عنوان نماد آتش نوروز روشن کرد. زکیه الکان، رهشان دمیرل، روناهی و بریوان با تبدیل بدن خود به گلوله‌های آتشین نوروز را جشن گرفتند. نوروز با (آتش) بدن جشن گرفته شد. فقط بدن انسان نبود که آنجا سوخت. تاریخ، مقاومت، رستاخیز و صیانت از موجودیت در آن بدن نهفته است. این یک جشن معمولی نیست، تقدیم زندگی‌اش برای صیانت از ذات خود پنهان است. گفته شد که آتش نوروز روشن می‌شود و موفق هم شدند. آتش باید روشن می‌شد... آزادی در این پنهان است که آتش باید همیشه روشن بماند. رهبر آپو برای روناهی و بریوان گفت: «اگر آزادی آسان بود، روناهی و بریوان خود را به آتش نمی‌کشیدند.» آزادی آسان نیست. نماد مقاومت و قیام است که تا امروز باقی مانده است. به این دلیل؛ در حالی که نوروز با رقص، پایکوبی و هلهله‌ها جشن گرفته می‌شود، در عین حال آهنگی است که برای افزایش مقاومت روشن می‌شود. در حالی که ماه مارس منادی بهار است، آغاز مقاومت نیز هست. نوروز آتشی است برای آگاهی ملی افروخته می‌شود. آینه‌ای است برای آگاهی خلق کورد از کوردبودن‌اش. آتشی که کاوه آهنگر روشن کرد، نه تنها برای آن روز، بلکه برای تاباندن روشنایی بر وجود خلقی که قرن‌هاست به امروز رسیده است.

با انداختن روسری‌هایشان در آتش قیام کردند

در روژهلات کوردستان و ایران نیز بصورت بسیار واضح بود. خشم انباشته‌شده‌ی سال‌ها، در شخص ژینا امینی با تاثیر پروانه‌ای گسترش یافت. امید آفرید و باعث شد ردپای انقلاب را عمیقاً حس کنیم. همچنین زنان در این مقاومت‌شان با انداختن روسری خود در آتش علیه رژیم قیام کردند. انداختن آن روسری‌ها در آتش معنای بزرگی دارد. "ما تو و نظام تو را به چالش می‌کشیم، ما در حال مقاومت هستیم!" گفته می‌شود. دوباره با آتش قیام کردند. دولت که نتوانست این مقاومت را هضم کند، می‌خواست با مسموم کردن 5 هزار دانش آموز دختر در 138 مدرسه، جلوی این قیام‌ها را بگیرد، اما آنها هم می‌دانند که موفق نخواهند شد. در برابر واقعیتی که هر روز اعدام می‌شوند، واقعیت خلقی که مقاومت می‌کنند وجود دارد. این خلق ناامید نخواهند شد.

آزادی هزینه می‌طلبد، بهای آن پرداخت می‌شود

این روزها به راحتی بدست نیامده‌اند. تاریخ همیشه بهایی خواسته است و همیشه بهای آن پرداخته شده است. چیزی که آسان نیست زیباست. آزادی هم زیباست و این همیشه بهای سنگینی داشته است. در جغرافیای کوردستان و خاورمیانه همیشه با دادن بها، چیزی به دست آمده است. بدون شک این رهبر ما بود که دوباره معنای هر چیزی را به وجود آورد و به آن معنا بخشید. در سایه‌ی رهبری بود که زن حیث وجودی خود را، کوردها هویت‌شان را و خلق‌ها رنگ و هویت‌شان را باز یافته و به سطح آگاهی رساندند. شهيد سما يوجا در حالی كه بدنش را به آتش می‌کشید گفت: «می‌خواهم به پلی مابین 8 مارس تا 21 مارس مبدل شوم». وی با رساندن شعور زن‌بودن به نوروز در حالی که تن خود را به آتش سوزان می‌سپرد، شکوه و عظمت این ماه را به ما نشان داد. ما به عنوان زنان مقاومتگر، با آگاهی عمیق به آتشی که در نوروز افروخته می‌شود رفتار کرده و همواره مقاومت را بر آن پایه‌گذاری می‌کنیم.

همیشه افرزندگان آتش نوروز خواهیم بود

بهارها خواهند آمد و همیشه در برابر هر ضحاک ظالم، کاوه‌ها قیام خواهند کرد. پیرو حقیقت بودن مستلزم کاوه‌بودن است. تا زمانیکه کاوه‌ها باشند، ضحاک‌ها در تاریکی فرو خواهند رفت. رهبر ما کاوه، مانی و زرتشت زمانه است. ما به عنوان گریلا‌های مدرنیته دموکراتیک همیشه کسانی خواهیم بود که در جنگ هستی افروزندگان آتش‌های نوروز خواهیم بود. به عنوان پری‌های محافظ کوهستان‌ها، ما همیشه جویندگان حقیقت خواهیم بود. آتش‌های نوروز همیشه برای مقاومت و قیام روشن خواهند شد.

گریلا و خلق همیشه در یک رابطه همزیستی مقاومت کرده‌اند. نوروز 2023 با شعار "همه جا نوروز، همیشه آزادی" جشن گرفته می‌شود و دشمن فاشیست، استعمارگر، خونخوار پاسخگو خواهد بود. ما معتقدیم که به ویژه زنان و جوانان در چارچوب این شعار پیشقدم خواهند شد. اگر خلق ما در این روزهای سخت با یکدیگر همبستگی کنند، این دشمن شکست خواهد خورد. زنان با آگاهی از این موضوع، باید نوروز را رهبری کنند.