برگزاری کنفرانس زنان در بغداد برای به رسمیت شناختن ژنوساید ایزدی‌ها

در سخنرانی‌های آغازین کنفرانس بین‌المللی زنان عراق، به قتل‌عام ایزدی‌ها اشاره شده و درخواست شد، این قتل‌عام در سطح داخلی و بین‌المللی به‌عنوان ژنوساید شناخته شود و عاملین آن به دادگاه معرفی و مجازات شوند.

در کنفرانس بین‌المللی زنان عراق برای مقابله با قتل‌عام زنان و به‌ویژه زنان ایزدی با شعار "با اراده‌ی زنان آزاد، با ژنوساید شنگال مقابله می‌کنیم"، در هتل بغداد شهر بغداد برگزار می‌شود و قرار است تا عصر امروز ادامه یابد. کنفرانس از حکومت عراق می‌خواهد مانند سایر گروه‌های دیگر عراقی از ایزدی‌ها دفاع نماید. کنفرانس شامل ۵ پانل خواهد بود.

سخنرانی آغازین کنفرانس توسط بشری ابوغیث عضو کمیته تدارکات کنفرانس ارائه شد. وی اعلام نمود، در قتل‌عام ایزدی‌ها ۳ هزار ایزدی قتل‌عام شده و ۵ هزار تن نیز ربوده شدند. همچنین ۴۰۰ هزار ایزدی آواره شهرهای هولیر، دهوک، زاخو و سلیمانیه شدند. بیشتر از ۱۵۰۰ زن مورد تجاوز قرار گرفته و در بازارهای سوریه به‌عنوان کنیز فروخته شدند.

وی همچنین اعلام نمود، داعش علیه ایزدی‌ها مرتکب ژنوساید شده و همه انواع تجاوز و خشونت علیه زنان انجام گرفت. همه جنایات در اسناد سازمان‌های بین‌المللی ثبت و ضبط‌ شده است.

وی همچنین اعلام نمود، اهداف ما از این کنفرانس در سالگرد قتل‌عام سوم آگوست ایزدی‌ها آنست که وضعیت عراق و سوریه به‌ویژه برای ایزدی‌ها به دادگاه منتقل شده و جنایات داعش بررسی شوند و عاملین آن به مجازات اعمال خود برسند. همچنین به‌ عنوان طیف داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی در این کنفرانس درخواست می‌نماییم که ژنوساید شنگال در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود.

سپس ژیاندا ایزدخان عضو یگان‌های زنان شنگال ی.ژ.ش سخنرانی کرد و گفت:"با نزدیک شدن به سالگرد فرمان علیه ایزدی‌ها اعلام می‌کنیم که تاکنون قتل‌عام علیه ایزدی‌ها ادامه دارد. گردهمایی ما برای مقابله با این توطئه‌ها است. امروز که زنان جهان گردهم می‌آیند در سایه مبارزات زنان در راستای آزادی است. زنان ایزدخان نشان دادند که اراده آن‌ها قدرتمند است و قوی‌تر از همه توطئه‌هایی هستند که علیه جامعه‌ی ایزدی انجام می‌شود و آن‌ها مقاومت خواهند کرد. پیشاهنگان ما راه را برای ما مشخص کرده و ما به مبارزات آن‌ها ادامه خواهیم داد."

همچنین گفت:"ما نیز جزء جامعه عراق هستیم و باید عراق  شنگال را نیز مانند سایر مناطق محافظت کند. ما نیز به‌عنوان ی.ژ.ش برای دفاع از جامعه و زنان سازمان خود را بنیاد نهاده و تا پایان از شنگال دفاع خواهیم کرد."

در ادامه کنفرانس هیبه حدادین از طرف ائتلاف دمکراتیک زنان خاورمیانه و شمال آفریقا پیام ویدئویی ارائه نمود.

سپس جولیادا از طرف جنبش زنان کورد در روسیه پیامی به کنفرانس تقدیم کرد و گفت:"امروز وضعیت ایزدی‌ها و درد و رنج آن‌ها، درد و رنج ما نیز می‌باشد. ۳ آگوست کشتار، ظلم و ستم، تجاوز و خشونت علیه زنان و کودکان است و سبب آزار و درد و رنج برای همگان است. دشمن و تبهکاران خواستند جامعه و تمدن را از بین ببرند. اما دیدیم که توطئه آن‌ها موفق نشد و خلق ایزدی توسط ی.پ.گ، ه.پ.گ و ی.پ.ژ مورد دفاع قرار گرفت. بدون شک ما شاهد خیانت علیه خلق ایزدی نیز بودیم و این آزاری بزرگ برای خلق کورد و به‌ویژه برای زنان بود، چون زنان ایزدی فروخته‌شده و به اسارت گرفته شدند."

وی همچنین گفت:"ما به‌عنوان زنان ایزدی در روسیه، ارمنستان و گرجستان دستاوردهای خوبی در مبارزات ملی و خلق خود به دست آورده‌ایم. امروز به اتحادیه و سازمان تبدیل‌شده و می‌توانیم به اهداف خود برسیم، چون زنان ایزدی با اتحاد خود به سپری تبدیل‌ شده و پیام ما این است که با سازماندهی و اتحاد زنان می‌توانند از دستاوردهای خود دفاع کرده و به پیروزی دست یابند."

در حال حاضر نیز پانل اول کنفرانس تحت عنوان "قتل‌عام زنان به‌عنوان اساس ژنوساید چگونه اجرا شد؟ نابودی زنان به چه معنی است؟ علت و اهداف آن چیست؟" در حال برگزاری می‌باشد.