ه.پ.گ: آنها به مشعل آزادیمان مبدل شدند

ه.پ.گ مشخصات ۳ گریلا را اعلام کرد که در باشور کوردستان به شهادت رسیده‌اند و گفت: رفقایمان سینان، مظلوم و آرارات به مشعل مبارزه آزادیمان مبدل شدند و راه ما را همواره روشن ساخته‌اند.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) اطلاعاتی درباره ۳ گریلا منتشر کرد که به شهادت رسیده‌اند.اعلامیه ه.پ.گ به شرح زیر است:

فرمانده سینان دژوار و رفقایمان مظلوم کوچر و آرارات تولهلدان در دهم مارس ۲۰۲۳ در باشور کوردستان و در هنگام انجام وظیفه، در پی یورش دشمن شهید شدند. جنگاور دلسوز حزبمان پ.ک.ک؛ رفیق سینان که ۳۰ سال از زندگیش را به مبارزه‌ی آزادی بخشید، فرمانده ایالت بود و همراه با دو رفیق همراهش شهید شدند. شهادت آنها برای مبارزات ما زیان و خسارتی بزرگ بود. رفقا سینان، مظلوم و آرارات که در راه یک آینده‌ی آزاد برای خلقمان، بدون دو دلی و گمان رزمیدند، به مشعل مبارزات آزادیمان مبدل شده و همواره راهمان را روشن خواهند کرد. نحوه حضور ایثارگرانه و موضع جنگاورانه‌ی آپویی آنها که مصمم بر آن بودند، نمونه‌ی ما خواهد بود. پرچم مبارزه آنان را همواره برافراشته نگه می‌داریم، انتقامشان را می‌گیریم و یادشان را زنده نگه می‌داریم. در شخصیت رفقایمان سینان؛ مظلوم و آرارات، پیمانی را که به شهدایمان داده‌ایم، تجدید می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که ما رهرو خط شهیدان خواهیم بود.

بر این اساس به خانواده گرانقدر و عزیز رفقای شهیدمان و همه خلق کوردستان تسلیت می‌گوییم.

مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

نام سازمانی: سینان دژوار

نام و لقب: فهمی اوگمن

محل تولد: جوله‌میرگ

مادر و پدر: بسنا- جاسم

زمان و محل شهادت: دهم مارس ۲۰۲۳/ باشور کوردستان

 

نام سازمانی: مظلوم کوچر

نام و لقب: محمد صالح چاکال

محل تولد: سرت

مادر و پدر: رابعه- صدیق

زمان و محل شهادت: دهم مارس ۲۰۲۳/ باشور کوردستان

نام سازمانی: آرارات تولهلدان

نام و لقب: احمد محمود علی

محل تولد: سریکانی

مادر و پدر: مهدیه- محمد

زمان و محل شهادت: دهم مارس ۲۰۲۳/ باشور کوردستان