خیزش زنان در کانون توجهات

ژن، ژیان، آزادی به فرمول مبارزات قرن بیست و یکم مبدل شده است

خیزش دادخواهی زنان علیه حکومت ایران موضوع بحث محافل گوناگون در سراسر جهان است.

ماهنامه نوای زن با تیتر اصلی "ژن، ژیان، آزادی" این شعار را فرمول مبارزات در قرن بیست و یکم عنوان کرد و عکس بزرگی از ژینا امینی در صفحه نخست خود به چاپ رساند.

نوای زن که در اروپا به چاپ می‌رسد در گزارشی مفصل به لبریز شدن خشم زنان از سال‌ها ظلم به دنبال واقعه قتل ژینا پرداخته است که با شعار زن، زندگی، آزادی در کوچەهای جهان پیچیده شد.

از سویی، فدراسیون اتحادیه حقوق زنان در مراکش در یک بیانیه از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر خواست تا از زنان در ایران حمایت کنند.

اتحادیه زنان مراکش قتل ژینا امینی توسط رژیم ایران را محکوم کرد و قیام زنان را قیام علیه بی‌عدالتی دانست.