عملیات گریلایی در هفتانین

نیروهای گریلا در ارتفاعات پیربولا-ی عرصه هفتانین مواضع ارتش غاصب ترک در تپه دوپشک را از دو محور هدف حمله قرار دادند. در این عملیات به ٣ موضع دشمن ضربه وارد شد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات گریلایی و حملات ارتش غاصب ترک را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور در عرصه هفتانین

١۴ ژانویه/ ٢۴ دی در ارتفاعات پیربولا در عرصه هفتانین مواضع اشغالگران از دو محور هدف عملیات گریلایی قرار گرفتند. در نتیجه به ٣ موضع دشمن ضربه وارد شد.

١٣، ١۴ و ١۵ ژانویه هواپیماهای جنگنده مناطق تپه آمیدی، کونیشکا، چمچو و شهید شاهین در زاپ را بمباران کردند.

١٣ ژانویه ساعت ١٠:٣٠ منطقه دره هرچ در گاره از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

١٣ ژانویه ساحت ١٠:٣٠ اطراف رود لولان و منطقه گوشین در خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

در حملات ارتش اشغالگر ترک هیچ زیانی به نیروهای گریلای ما وارد نشده است."