نیرویی که کنفرانس ه.پ.ژ را برگزار کرد؛ به عامل قیام تبدیل می‌شود

گریلای ه.پ.ژ ویان سردشت اعلام کرد؛ نیرویی که کنفرانس ه.پ.ژ را برگزار کرد؛ به عاملی نیرومند برای قیام مبدل می‌شود و از هر لحاظ بر قیام تاثیرگذار می‌شود.

گریلای نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ)؛ ویان سردشت درباره چهارمین کنفرانس این جریان دیدگاه‌های خودش را بیان کرد.

گریلا ویان سردشت با اشاره به برگزاری کنفرانس چهارم ه.پ.ژ گفت: ابتدا این کنفرانس را به رهبر آپو، شهدای انقلاب و رفقایی که در زندان‌ها مقاومت می‌کنند و رفقایی که در سنگرها تاریخ قهرمانی را ثبت می‌کنند تبریک می‌گویم. همچنین ضمن گرامیداشت یاد ژینا امینی و همه شهیدان انقلاب زن،زندگی، آزادی؛ به همه فعالین این قیام نیز تقدیم می‌داریم.در چنین شرایط تاریخی و حساس؛ برگزاری کنفرانس چهارم ه.پ.ژ برای زنان روژهلات کوردستان و ایران و همه زنان مبارز و آزادیخواه مهم بود و مسیر مبارزات را روشن‌تر نمود. نیرویی که این کنفرانس را برگزار نمود؛ به نیروی محرکه‌ی قیام مبدل شده و از هر لحاظ بر قیام تاثیر می‌نهد. به‌ویژه خط مقاومت و مبارزه آپویی که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و به چارچوبی برای سازماندهی بهتر و چشم‌انداز مهم قرار گرفت. بر اساس این چارچوب به‌عنوان زن، نقش و مسئولیت لازم را برعهده گرفتن و حضور پیشگام در همه‌ی میادین مبارزه؛ موضعی حیاتی است.

رهبر آپو برای زندگی آزاد؛ الگوی خودش را در همه ابعاد گسترش داد

گریلا ویان عنوان کرد که برای به نتیجه‌رسیدن قیام و دستاوردهای بیشتر؛ به سازماندهی گسترده‌تر نیاز هست و افزود: این مهم نیز با سازمان‌یابی حول فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو ممکن می‌گردد. زیرا آزادی جوامع به آزادی زنان وابسته است و برای زندگی آزاد و دموکراتیک، کسی که الگویی همه‌جانبه را ارائه داد، رهبر آپو بود. ما نیز به‌عنوان نمایندگان این خط؛ وظایف و مسئولیت‌های جامعه را برعهده می‌گیریم و در این برهه تاریخی، خواست و فراخوان اجرای این نقش تاریخی را داریم. در کنفرانس این موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که باید هر یک از ما به روحیه‌ای که در کنفرانس داشتیم، در این مرحله ظاهر شویم و زنان روژهلات کوردستان و ایران را نیز با این روحیه جمع کرده و سازماندهی نماییم.

ویان سردشت اعلام کرد که یکی از مسائلی که در کنفرانس به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفت؛ دفاع از خود بود و افزود: اعلام گردید تا زمانیکه در جامعه و به‌ویژه در میان زنان، نیروی دفاع از خود تقویت نشود و صیانت از حقوق اساسی بیشتر پیگیری نگردد؛ نتایج به‌دست آمده ضعیف خواهند بود. به دلیل اینکه دفاع از هستی، حفظ زبان و فرهنگ؛ راه اصلی آزادی و دموکراسی است. به‌همین روی در مقابل این سیستم حاکم احتیاج به دفاع از خود در تمام زمینه‌ها هست. این نیز با احساس مسئولیت هر مبارز و فعال این قیام در این زمینه ممکن می‌گردد. ما معتقدیم که این موضوع و سایر بحث‌هایی که برای آزادی زنان و جامعه ایران و روژهلات کوردستان مورد بررسی دقیق قرارگرفت؛ به مبنای سازمان‌یابی گسترده‌تر و مبارزاتی نیرومندتر مبدل می‌شود. به دلیل اینکه زمان آن است که پایه‌ی انقلاب انسانی با انقلاب زنان تضمین شود، بار دیگر چهارمین کنفرانس ه.پ.ژ را به همه روژهلات کوردستان و جوامع ایران تبریک می‌گوییم و جدیت خودمان را در تقویت و گسترش این مبارزات دوباره می‌نماییم.