پاژک: روح ۱۵ آگوست در کوهستان‌های کوردستان داستان می‌آفریند

پاژک اعلام نمود، روح ۱۵ آگوست امروز در کوهستان‌های کوردستان داستان می‌آفریند. زنان و مردان کورد خود را با شجاعت مزین کرده و به اشغالگران اجازه ی ورود نمی‌دهند. گام ۱۵ آگوست در زاپ، آواشین و متینا رشد کرده و وعده آزادی و پیروزی می‌دهد.

شورای رهبری حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) به‌مناسبت عید رستاخیز ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه پاژک آمده‌ است:

در ۳۸مین سالگرد ۱۵ آگوست، عید رستاخیز تاریخی‌مان در کوردستان تفکر آزادی و دفاع از موجودیت به‌ وجود آمده و آن نیز سبب ایجاد استراتژی جنگ خلق انقلابی شده ‌است. در وجود فرمانده بزرگ‌مان رفیق عگید و آن رفقایمان که در زاپ، آواشین و متینا شهید شدند یاد همه شهدای انقلاب را گرامی می‌داریم.

پاژک همچنین اعلام نمود، رژیم فاشیستی ترکیه از همان روز تاسیسش پاک‌سازی و اشغالگری خود را بهانه‌ای برای موجودیت و بقای خود می‌داند. حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ تجارب تاریک دولت ترک را برای خود میراث قرار داده و می‌خواهد سیاست پاک‌سازی را در سرتاسر خاورمیانه انجام دهد، اما امروز مانند دیروز مقاومتی گسترده و قدرتمند توسط خلق‌ها علیه آن رژیم فاشیستی انجام می‌شود. بدون شک مقاومت خلق‌ها همان‌طور که همه رژیم‌های فاشیستی را ساقط کرده ‌است، با همان شیوه فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ و پشتیبان‌های آن‌ها را نیز از بین خواهد برد.

رهبر آپو به پیشاهنگی میراث انقلابی برخاست و با تاسیس پ.ک.ک راه را برای انقلاب کوردستان باز کرده و علیه اشغالگری و تفکر پاک‌سازی راه‌پیمایی بزرگ راه آزادی را آغاز نمود. تاسیس پ.ک.ک نه تنها علیه تفکر دولت ملت فاشیستی ترکیه بود، بلکه هم‌زمان علیه تک پرستی، ملی‌گرایی و تفکر دولت- ملت در سرتاسر منطقه بود. به‌همین دلیل فاشیسم دولتی ترک با پشتیبانی ناتو و نیروهای تاریک دست به حملات بی‌پایان خود زد.

گام ۱۵ آگوست به فرماندهی فرمانده افسانه‌ای رفیق عگید علیه تفکر اشغالگری آغاز شد و به اساس خوددفاعی و ایجاد ارتش برای خلق تبدیل شد. جامعه کوردستان هوشیار شده و با جوش‌وخروش عید رستاخیز تصمیم خود برای تضمین آزادی و دفاع از موجودیت خود را تقویت نمود.

گام جنگ انقلابی ۱۵ آگوست با فلسفه رهبر آپو آغاز شد و با اجرای این گام توسط فرمانده بزرگ رفیق عگید، جامعه صاحب نیروی دفاعی خلق ه.پ.گ و نیروی دفاعی زنان یژاستار شد و آن‌ها نیز امیدی بزرگ برای بشریت هستند.

گام ۱۵ آگوست برای خلق کورد، زنان و خلق‌های مزوپتامیای کهن انجام شد. امروز با سیستم ملت دمکراتیک و زندگی آزاد سبب تفکر زندگی مشترک شده‌ است.

اکنون نیز فاشیسم دولتی ترکیه و نیروهای اشغالگر علیه رهبر آپو و جنبشمان با درپیش گرفتن همه معیارهای ضدبشری و غیراخلاقی تفکر و دیدگاه حصر و پاک‌سازی را به کار انداخته‌اند. در ۳۸مین سالگرد گام ۱۵ آگوست زنان و جوانان کورد به عگیدی دیگر تبدیل ‌شده و تجربه ۳۸ سال را به تاکتیک گریلای عصر نوین تبدیل کرده و مانند فرمانده افسانه‌ایمان رفیق عگید با همان روح و با همان اراده با تجربه ۴۰ سال و خشم صدها ساله، با تفکر آزادی  اشغالگری دولت ترک و همکارانشان را شکست خواهند داد.

بر این اساس و در همین چارچوب از همه درخواست می‌نماییم تا با اراده و اصرار برای تضمین آزادی فیزیکی رهبر آپو، در جنگ خلق انقلابی شرکت کرده و زندگی آزاد را بنیاد نهند. به‌همین مناسبت یک‌بار دگر عید رستاخیز را گرامی می‌داریم.