سه سال حبس برای هنرمند هوزان جانه

شعبه سوم دادگاه کیفری سنگین آدرنه، هوزان جانه هنرمند کورد را به سه سال و یک ماه و ١۵ روز زندان محکوم کرد

هوزان جانه، هنرمند کورد از سوی دادستانی رژیم نژادپرست ترک به اتهام «عضویت در سازمان»، «تبلیغ برای سازمان» و «کمک به سازمان» محاکمه شد.

جلسه رسیدگی به پرونده هوزان جانه در شعبه ٣ دادگاه کیفری سنگین در شهر آدرنه ترکیه برپا شد.

هوزان جانه در جلسه دادگاه حاضر نشد، اما وکلای او نوروز آلکالان و مصطفی پکوز در دادگاه حضور یافتند.

دادستان پس از مطالعه پرونده به قاضی پرونده گفت که در مورد «عضویت سازمان» هوزان جانه مدرکی در دست نیست.

دادستان خواستار مجازات هوزان جانه به اتهام «تبلیغ برای سازمان» و «کمک به سازمان» از طریق اشتراک ترانه‌های کوردی شد.

وکلای جانه اعلام کردند که موکلشان جرمی مرتکب نشده است و اشتراک کلیپ‌های هنری و ترانه‌های کوردی در چارچوب فعالیت‌های هنری وی بوده است و خواستار برائت وی شدند.

پس از سخنان وکلا، دادگاه حکم خود را در مورد هوزان جانه صادر کرد. دادگاه ترک با ادعای «کمک به سازمان» و «تبلیغ برای سازمان» هوزان جانه را به ٣ سال و یک ماه و ١۵ روز حبس محکوم کرد.

هوزان جانه که ساکن شهر کلن در آلمان است برای شرکت در میتینگ‌های انتخابات ه.د.پ در ٢۴ ژوئن ٢٠١٨ به ترکیه رفت. رژیم ترکیه وی را به دلیل شرکت در میتینگ ادرنه، ایفای نقش در فیلمی مستند که به روایت جنگ مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ علیه داعش می‌پردازد و همچنین عکس یادگاری با مبارزان روژاوا متهم کرده است.