سیامند معینی: برای هر احتمالی آمادگی کامل داریم

سیامند معینی، ریاست مشترک پژاک با اشاره به بحران‌های روژهلات کوردستان و ایران گفت، دولت ایران هیچ پروژه‌ای برای چاره‌یابی بحران‌ها ندارد. معینی افزود:"پژاک برای چاره‌یابی مسائل خلق‌ها دارای پروژه است."

سیامند معینی، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) خاطرنشان کرد که در بجز پژاک هیچ جریان سیاسی و مبارزاتی در ایران پروژه‌ای برای آینده خلق‌ها ندارند و افزود:"هدف بنیادین ما آزادی خلق‌هاست."

معینی در گفتوگو با وبسایت «شارپرس» به ارزیابی تحولات روژهلات کوردستان و ایران پرداخت.

'پژاک برای آینده روژهلات کوردستان و ایران مبارزه می‌کند'

سیامند معینی با اشاره به راه حل مسائل و موضوع دفاع مشروع گفت:"حل مسئله کورد از طریق دفاع مشروع به منافع خلق خدمت می‌کند. نیروهای دفاعی، سازماندهی اجتماعی و گریلاهای روز به روز بر توان و مهارت خود می‌افزایند. مبارزه یک نیروی انقلابی مراحل و برهه‌های متفاوتی را در برمی‌گیرد و با ارزیابی آنها برای تحقق نتایج بهتر گام برمی‌دارد. تمامی فعالیت‌ها، سازماندهی و تدارکات پژاک برای فردای روژهلات کوردستان و ایران است. پژاک یگانه نیروی میدان مبارزه می‌باشد که برای هر احتمال و رویدادی دارای پروژه و برنامه چاره‌یابی است.

هیچ حاکمیت اشغالگر و مستبدی برای همیشه باقی نمی‌ماند، روزی فرو می‌پاشند. ما به عنوان پژاک دارای تجارب بسیاری هستیم و همیشه در راستای مکانیسم‌های چاره‌یابی مسائل خلقمان در کوردستان و منطقه تلاش می‌نمائیم. ما برنامه و پروژ‌ه‌های استراتژیک داریم و بر مبنای اندیشه آزادیخواهی عمل می‌کنیم. مذاکره و گفتگو برای حل مسائل بر جنگ و درگیری نظامی ارجحیت دارد، اما مذاکره یک روند دو طرفه بوده و بر مبانی صحیح و واقعی شکل می‌گیرد، در غیر اینصورت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. ما برای هر احتمالی سازماندهی خود را تقویت می‌کنیم. همچنین برای سازماندهی اجتمامی مبارزه را به پیش می‌بریم. ما خواستار اداره خودمدیریتی در چهارچوب کنفدرالیسم دمکراتیک هستیم."

 'کورد باید همیشه آماده باشند؛ پیشاهنگی را بر عهده بگیرند'

سیامند معینی، ریاست مشترک پژاک با یادآوری اینکه لازم است کورد برای وقوع هر رویدادی آماده باشد، افزود:"پروژه جبهه کوردستانی در واقع پروژه پژاک است که پس از کنگره پنجم پژاک منتشر شد این پروژه ١٠ ماده را در برمی‌گیرد. برخی از جریان‌های روژهلات، همچنین افرادی که در باشور کوردستان ساکن شده‌اند به دلیل فشارها و موانع پ.د.ک (پارت دمکرات کوردستان) اجازه ندادند که جبهه مشترک نیرومندی شکل بگیرد. هر انسان آزادیخواه و باوجدانی به خوبی می‌داند که پ.د.ک در کنار رژیم اشغالگر ترک قرار گرفته است. بر اساس منافع ترکیه و ایران عمل می‌کند. این پروژه را به سمع خلق‌های دیگر ساکن ایران هم رساندیم. تا اندازه‌ای در مرحله عمل کارهایی انجام شدند و هنوز فعالیت‌ها در این راستا را ادامه می‌دهیم."

معینی به گسترش فقر، فقدان امکانات و اعتراضات روزانه هزاران شهروند در شهرهای مختلف ایران اشاره کرده و افزود:"ما از نیروها و طیف‌هایی که در مقابل دیکتاتورها برمی‌خیزند حمایت می‌کنیم."

'ایران پروژه‌ای ندارد'

سیامند معینی با اشاره به پروژه چاره‌یابی طرح شده از سوی پژاک اشاره کرده و افزود:"تاکنون رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچگونه پروژه و راه حلی برای چاره‌یابی مسئله خلق‌های ساکن ایران ندارد. هدف ایران تجزیه نیروهای روژهلات است، درصدد است این نیروها را علیه یکدیگر تحریک کند."

'حملات با کمک استخباراتی صورت می‌گیرند'

سیامند معینی به حملات صورت گرفته به مناطق تحت کنترل گریلاهای روژهلات اشاره کرده و افزود:"کورد آزاد در هر نقطه‌ای از کوردستان از سوی ایران و ترکیه با کمک یکدیگر و همکاری استخباراتی مورد حمله هوایی واقع می‌شود. در این رابطه بویژه بارزانی در کنار اشغالگران کوردستان جای گرفته است و تاریخی سرشار از خیانت را دارد. با کمک آنها شماری از هوالان مبارز ما در نتیجه حملات هوایی به شهادت رسیدند. اگر خودفروش‌ها و نوکرها به ترکیه کمک نکنند نمی‌توانند به این حملات دست بزنند."

'نه یک جریان، بلکه همه هدف قرار می‌گیرند'

جمهوری اسلامی تنها یک نیرو یا یک حزب را هدف قرار نمی‌دهد، تنها کورد باشد کافیست. برای نابودی کوردها سیاست‌های جداگانه‌ای را به کار می‌برد. هدف پژاک آزادی و رهایی خلق است. در مقابل تمامی موانع نیز تلاش می‌نماید. ما در برابر تمامی نیروهای مستبد و دیکتاتورها ایستادگی می‌کنیم."

'هدف ما آزادیست'

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در خاتمه سخنان خود تأکید کرد که آنان یک نیروی مدافع است و افزود:"ما نیروی مدافع هستیم، اما اگر هر حمله‌ای به ما صورت گیرد از خود دفاع می‌كنیم. نیروهای ما تجارب بسیاری اندوخته‌اند و در حوزه نظامی، سیاسی، دیپلماسی و فعالیت‌های نظامی بر نیروی خود افزوده‌اند و دارای تجارب نیرومندی هستند. ما به آزادی پایبند هستیم. ما برای آزاد مبارزه می‌کنیم و هدف ما نیز پیروزی است."