ت.ژ.آ: علیه زبان مردانه مبارزه می‌کنیم

جنبش زنان آزاد (ت.ژ.آ) اعتراض خود را مبنی بر حملاتی که در شبکه‌های اجتماعی بر رییس مشترک ه.د.پ، پروین بولدان می‌شود، نشان داد و تاکید کرد علیه زبان مردانه مبارزه می‌کنند.

ت.ژ.آ اطلاعیه‌ای منتشر کرده و تاکید کرد زن کورد با فلسفه‌ی “ژن، ژیان، ئازادی” به مبارزه ادامه می‌دهند.

همچنین به این اشاره می‌کند که سیستم ریاست مشترک، راه تازه‌ای برای زن در میدان سیاست دمکراتیک باز کرده و در اطلاعیه آمده است:

“پس از انتخابات با چندین حمله روبرو شدیم و نزدیک حد و مرز کشته شدن رسیده است. بدون شک می‌دانیم این حملات سازمان داده شده‌اند و هدفی پشت آن است. نباید زبان و کلام زشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود. از همان ابتدا رفیق مبارز، پروین بولدان در شرایط سختی در میدان سیاست و حقوق زنان شرکت کرد و نقش پیشرویی‌ ایفا نموده و کار زیادی انجام داد. اجازه نمی‌دهیم زبان و ذهنیت مردانه به زن حمله‌ور شود. مصرانه می‌گوییم، این‌بار نیز مانند همیشه علیه زبان مردانه مبارزه می‌کنیم. بر این مبنا، از تمامی زنان می‌خواهیم مبارزه‌ی آزادی زنان را شدت بخشند”.