۲۰۱۷/۲/۲۴

آ.ک.پ برای شهرداری "سَرای" هم قیم خود را منصوب کرد

حکومت آ.ک.پ کودتای سیاسی خود را در برابر نهاد‌های مدنی و نمایندگان خلق کرد در باکور کردستان و ترکیه هم‌چنان ادامه می‌دهد. در همین راستا برای شهرادری سرای در استان وان نیز قیم تعیین شد

جمعه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۸:۲۶
وان - خبرگزاری فرات

حکومت آ.ک.پ کودتای سیاسی خود را در برابر نهاد‌های مدنی و نمایندگان خلق کرد در باکور کردستان و ترکیه هم‌چنان ادامه می‌دهد. در همین راستا برای شهرادری سرای در استان وان نیز قیم تعیین شد

 

گزارش‌های دریافتی از باکور کردستان حاکی‌ست دیروز شهرداری سَرای در استان وان از طرف حکومت آ.ک.پ غصب گشته و بجای روسای مشترک این شهرداری‌، قیم دست‌نشانده آ.ک.پ منصوب شده است.

 

با غصب این شهرداری، تمام ۱۲ شهرداری استان وان که متعلق به حزب مناطق دمکراتیک بودند، از طرف آ.ک.پ غصب و قیم‌های آ.ک.پ در آن‌ها مستقر شده‌اند.

 

تاکنون در باکور کردستان بیش از ۸۰ شهرداری متعلق به حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) از طرف حزب حاکم ترکیه غصب و بجای روسای مشترک آن‌ها، قیم تعیین شده است.