۲۰۱۷/۲/۲۴

نشست عالی وزاری امور خارجە گ-٢٠ با راهپیمایی معترضان آغاز شد + [عكس و ویدیو]

گروههای فراوانی از شهروندان آزادیخواە در شهر بُن آلمان در مقابل محل تشکیل نشست عالی وزاری امور خارجە گ-٢٠ تظاهرات وسیعی را آغاز کردند

جمعه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۳۹
بُن - خبرگزاری فرات

گروههای فراوانی از شهروندان آزادیخواە در شهر بُن آلمان در مقابل محل تشکیل نشست عالی وزاری امور خارجە گ-٢٠ تظاهرات وسیعی را آغاز کردند

در روزهای هفتم و هشتم ژوئیە سال جاری میلادی نشست رؤسای دولتها در سطح عالی در شهر هامبورگ آلمان برگزار خواهد شد. قبل از برگزاری نشست مذکور وزاری امور خارجە گ-٢٠ در نشستی در شهر بن آلمان گردهم آمدند. یکی از شرکت کنندگان در این نشست رکس تیلرسون وزیر خارجە آمریکاست کە برای اولین بار در نشستی در این سطح شرکت می‌کند.

 

تیلرسون دیروز با همکار روس خود سرگئی لاوروف دیدار کرد. گفتە شد کە در این دیدار مسئلە اوکراین و افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیلرسون اعلام کرد کە آنان برای تأمین منافع مشترک با روسیە آمادە همکاری هستند. خبرها حاکی از اینست کە امروز تیلرسون با وزیر امور خارجە آلمان سیگمار گابریل و وزیر امور خارجە چین وانگ یە دیدار خواهد کرد.

 

بررسی بحران سوریە و اوکراین، بحران پناهندگان و آوارگان از موضوعهای اساسی نشستهای امروز هستند.

 

همزمان با برگزاری این نشست گروههای چپگرا و اتونوم با سردادن شعار "جهان دیگری ممکن است" تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

 

شبکە همکاری جهانی، جنبش جوانان بن، فورم بیکاران آلمان و تعدادی دیگر از سازمانهای چپگرا در این تظاهرات شرکت کردند.

 

کردها و دوستان آنان در این تظاهرات با در دست داشتن پوسترهای رهبر خلق کرد و سردادن شعارهایی بر علیە طیب اردوغان خواهان توجە جامعە جهانی بە وضعیت وخیم حقوق بشر در کردستان و ترکیە شدند.