۲۰۱۷/۲/۲۴

تجمع کارگران در اعتراض بە عدم پرداخت حقوق پانزدە ماهە معوقە در هولیر

تعدادی از کارگران در مقابل یک شرکت ترکیەای در ناحیەی خبات هولیر تجمع کردند

چهارشنبه ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۱۴
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

تعدادی از کارگران در مقابل یک شرکت ترکیەای در ناحیەی خبات هولیر تجمع کردند

امروز یازدهم ژانویە تعدادی از شهروندان در مقابل شرکت ترکیەای با نام بابوک تجمع کردە و اعلام کردند کە قریب بە یک سال و سە ماە است کە حقوق آنها پرداخت نشده است.

 

یکی از شهروندان به شبکە تلویزیونی محلی گفت: حدود یک سال و سه ماه است این شرکت به کارگران بدهکار میباشد و با وجود پیگیری مداوم آنها و مراجعه به مسئولین زیربط ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

 

وی افزود: به دلیل تجمع و اعلام نارضایتی تاکنون سه نفر از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند.

 

این کارگر در ادامە افزود کە ما را پس از یکسال و سە ماە از کار اخراج کردە و بە جای ما کارگران ترک را استخدام کردەاند.

 

وی اعلام کرد با وجود اینکه این شرکت در خاک اقلیم کردستان فعالیت می‌کند و حدود دو هزار کارگر ترک دارد ولی از استفادە از نیروهای بومی سر باز می‌زند و ساکنان این منطقە هم از وضعیت موجود ناراضی‌اند.