احداث ۴٠ پایگاه نظامی از سوی پارت دمکرات کوردستان در امتداد مرز روژاوا

پارت دمکرات کوردستان(پ.د.ک) ۴۰ پایگاه نظامی در امتداد مرز روژئاوای کوردستان تاسیس کرده است.

پارت دمکرات کوردستان ۴۰ پایگاه نظامی در امتداد مرز مشترک روژاوا و باشور کوردستان احداث کرده و در آنجا سلاح و تجهیزات نظامی مستقر کرده است.

به نقل از خبرگزاری هاوارنیوز، پارت دموکرات کوردستان (پ.د.ک) سلاح‌های سنگین را در نزدیکی گذرگاه مرزی پیشخابور در مقابل گذرگاه سمالکا مستقر کرده و ساخت پایگاه‌های نظامی را آغاز کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ارتش اشغالگر ترکیه حملات خود به باشور کوردستان به ویژه در منطقه هفتانین را تشدید کرده است.

به گفته منابع آگاه، پ.د.ک تا کنون حدود ۴۰ پایگاه نظامی در امتداد مرز مشترک روژاوا و باشور کوردستان احداث و سلاح‌های سنگین را در این پایگاه‌ها مستقر کرده است.

سه پایگاه نظامی در سه گوشه‌ی مرز مشترک (باکور، روژاوا و باشور) کوردستان احداث شده است. و همچنین تحرکات نظامی برای انتقال سلاح‌های سنگین به مرز بین روژاوا و باشور کوردستان نیز مشاهده شده است. سیاست حزب دموکرات در مورد مرز بین باشور و روژاوای کوردستان، تقلید سیاست دولت اشغالگر ترکیه در ساخت دیوار و حفر خندق بین روژاوا و باکور کوردستان است.