"خلق باشور کوردستان با همان روحیه‌ای که به صدام پایان داد علیه اردوغان نیز بپاخیزند"

روشن مردین از اعضای کمیته هماهنگی ک.ژ.ک با اشاره به ویژگی مقاومت خلق کورد در جنوب کوردستان اظهار داشت: خلقمان در جنوب کوردستان با همان روحیه ای که صدام را از میان برد، باید در مقابل اشغالگری ترک بپاخیزد

روشن مردین عضو کمیته هماهنگی جوامع زنان کوردستان KJK با شرکت در برنامه ویژه سترک تی‌وی حملات اشغالگرانه دولت ترک در جنوب کوردستان، مقاومت در مقابل اشغالگری و تلاش‌ها برای اتحاد ملی را مورد ارزیابی قرار داد.

مقاومت در هر چهار بخش کوردستان با روح فدایی زیلان به پیش برده می‌شود

روشن مردین در ابتدای سخنان خود به مناسبت ٢۴ سالگرد عملیات زینب کناچی (زیلان) گریلای پ.ک.ک، به شهدای ماه ژوئن ادای احترام کرده و اظهار داشت: رفیق زیلان به نقش پیشاهنگی خود واقف بوده و با این ذهنیت که هر دستی که به سوی رهبری دراز شود را می‌شکنم، دست به این اقدام فدایی زد. اگر امروز در میان صفوف پ.ک.ک شاهد خط فدایی هستیم، این خط با موضع و شیوه‌های فعالیت رفیق زیلان امکان‌پذیر شده است. ما نیز با گام نهادن در مسیر وی به پیروزی دست می‌یابیم.

دولت ترک با آگاهی و اطلاع قبلی به غیرنظامیان حمله می‌کند

روشن مردین خاطرنشان ساخت مقاومتی که اکنون در چهار بخش کوردستان علیه اشغالگری در جریان است، با روح زیلان به پیش برده می‌شود. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حملات اشغالگری دولت ترک در باشور کوردستان خاطرنشان ساخت که دولت ترک با اطلاع و نیت قبلی بیش از پیش غیر نظامیان را مورد حمله قرار می‌دهد. اخیرا استراتژی دولت فاشیست ترک به حمله مستقیم به خلق تبدیل شده است. به منظور اعتراض به حزب کارگران کوردستان این استراتژی آغاز شده است. اما خلق این مسئله را درک می کند که پ.ک.ک چیست و چگونه عمل می‌کند. دشمن نیز می‌داند که پ.ک.ک چیست و چگونه عمل می‌کند. این ملت اعلام می‌کند که پ.ک.ک خلق است. این ملت سالیان درازی است که موضع خود را اعلام کرده است.

ما در قلمرو سرزمین خودمان هستیم و به خاک هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم

در رابطه با نوع برخورد مسئولان حزب دمکرات کوردستان نیز روشن مردین گفت: پ.ک.ک، در قلمرو سرزمین خودمان هستیم و به خاک هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم. ما در کوردستان هستیم و مبارزه‌امان را در کوردستان ادامه می‌دهیم. ما در باشور کوردستان هستیم، در میان خلقمان. بسیاری و از جمله برخی از مسئولان می‌گویند که پ.ک.ک باید در باکور کوردستان به نبرد بپردازد، اینگونه نیست،  ما از سال ١٩٨٣ در این منطقه دست به مبارزه زده‌ایم، ما خون داده‌ایم، اینجا کوردستان است. مانند دشمن ما نگفته‌ایم که این بخش کوردستان عراق یا کوردستان ترکیه و ایران است. ما هیچگاه این گفته را نپذیرفته‌ایم. یک کوردستان وجود دارد و ما بر اساس این نظریه عمل می‌کنیم. این دشمن است که بین ما مرز کشیده است.

این خلق دیکتاتوری مانند صدام را از میان برداشت

روشن مردین با اشاره به مفاومت خلق کورد در باشور کوردستان نیز اظهار داشت: خلقمان خصوصا در باشور کوردستان هیچگاه در مقابل اشغالگران سر تعظیم فرود نیاورده است. سالیان درازی علیه صدام مقاومت کرده و در نهایت به پیروزی رسید. در این رویداد احزاب سیاسی نبودند که به پیروزی رسیدند، بلکه خلق بود که به پیروزی دست یافت. اگر امروز شاهد وجود حکومتی به نام حکومت اقلیم کوردستان هستیم، در سایه مبارزات این خلق بوده است. خلقمان تا اندازه‌ای صدای خود را طنین‌انداز کرده است. اما باید این صدا طنین اندازتر شود. به همین دلیل زنان نیز باید وارد میدان شده و رهبری را در دست گیرند.

هواپیماهای دولت ترک در ٢۴ ساعت شبانه‌روز بر فراز آسمان شهرها در پرواز هستند. این اقدام دولت ترک جنایت علیه بشریت است. روان کودکان را بر هم می‌زند، زندگی انسان‌ها در جنوب کوردستان را در طول ٢۴ ساعت شبانه روز مختل می‌کند. خلقمان سزاوار چنین حملاتی نیست. باید با پیشاهنگی زنان در مقابله با این اقدامات بپاخاست. باید به شیوه‌ای پر شور اعتراض خود را نشان داد.

گریلا در هفتانین اسطوره‌های جدیدی را رقم می‌زند

روشن مردین عضو کمیته هماهنگی KJK در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که لازم است در این مقطع همه با تلاش شبانه‌روزی خود در مقابل اشغالگری بپاخیزند. اکنون تنها نیرویی که در مقابل اشغالگری ایستادگی کرده است، در تمامی محورها به سپری تبدیل شده است، گریلاهای آزادی کوردستان هستند. این گریلاها ۶ سال است که در این منطقه مقاومت می‌کنند. این مقاومت اسطورهای جدیدی را رقم زده است. در منطقه‌ای مانند هفتانین اگر براساس سورتیهای پرواز سخن بگوییم برای ویرانی یک کشور کافی است. اما منطقه‌ای مانند هفتانین، روزانه شاهد بمبارانهای وسیع است. با این وجود نیز تا کنون نتوانسته است پیشروی کند. بدون هیچ گمانی مقاومت گریلا بیشتر می‌شود. به نمایندگی از جنبش ازادیخواهی به آنان تبریک می‌گویم. خصوصا کسانی که در هفتانین اسطوره‌های جدیدی را می‌نویسند، امیدهای خلق‌ها به شمار می‌روند، امید کودکانمان هستند. آنها با آگاهی در این نبرد با دشمن به رویارویی می‌پردازند، به آنان درود فرستاده و مقاومت بی‌نظیر و ترایخی آنان را تبریک می‌گوییم.

مسئله پ.ک.ک نیست، حمله به تمامی دستاوردهای خلق کورد است

روشن مردین اهداف اشغالگری دولت ترک را خاطرنشان ساخته و گفت: دولت ترک اگر امروز قدم به قدم کوردستان را اشغال می‌کند، در فردا چیزی به نام حکومت اقلیم کوردستان باقی نمی‌ماند. اگر پ.ک.ک تضعیف شود، فردا نوبت به تضیف و نابودی آنان می‌رسد. آنزمان تو چه باید بکنی؟ در این رابطه لازم است که دشمن را به خوبی شناخت، اکنون زمان اتحاد فرا راسیده است. در شرایطی که اکنون جنگ جهانی سوم در جریان است، در حالیکه منطقه در حال طراحی مجدد است، اگر خلق کورد اتحاد خود را به نتیجه نرساند، اگر نیروهای نظامی مشترکی را نتواند ایجاد کند، و با همدیگر نتوانند از دستاوردهای موجود دفاع کنند، مسئله کورد تا یکصد سال دیگر نیز ادامه پیدا می‌کند.

روشن مردین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئله پ.ک.ک نیست، امروز غیر نظامیان نیز کشته می‌شوند. به روژهلات، باکور و روژآوای کوردستان حمله شده است، غیر نظامیان را به قتل می‌رسانند. باید دانسته شود که مسئله پ.ک.ک نیست، مسئله حقوق کوردستانی است. دستاوردهای کوردستان است. ترکیه در حال بازسازی امپراتوری عثمانی است. اما باید حکومت اقلیم کوردستان در ان رابطه بیشتر فکر کند. باید به آینده خلق کورد فکر کند.

هنوز دیر نشده است. می‌توان به اشغالگران گفت دیگر بس است.خلقمان در باشور کوردستان، با نیروهای پیشمرگه خود، با زنان و جوانان خود، با پیرمندان و پیرزنان خود، تلاش می‌کند تا همچنان بر پاهای خود بایستد. این خلق خود دشمن خود را از میان برداشت. دیکتاتوری مانند صدام حسین را لگد مال کرد. زمان مبارزه فرا رسیده است. ما با مبارزه خود، با مقاومت خود دستاوردهایمان را حفظ می‌کنیم.

زنان کورد پیشاهنگان خلق هستند و نمونه‌ای برای مبارزه زنان جهان به شمار می‌روند

روشن مردین با اشاره به افزایش خشونت‌ها علیه زنان در زمان شیوع ویروس کرونا، خصوصا در باکور کوردستان اظهار داشت: زنان یک ملت فرودست، قتلعام می‌شوند. روزی نیست که شاهد قتل‌عام زنان نباشیم. ما باید نیروی خود را ارتقا داده و سیستم آزادیخواهی خود را تثبیت کنیم. لازم است که ما در همه جا حضور داشته باشیم. در همه جا باید مبارزه خود را توسعه دهیم و سازمان‌های خود را گسترش دهیم. حکومت ا.ک.پ/اردوغان به هر نحو ممکن در زندگی زنان دخالت می‌کند. با ذهنیت داعشی خود عمل می‌کند. همانگونه که داعش زنان را در داخل گونی سیاهی به نام حجاب قرار می‌دهد و زن را در راستای خدمت به مردان و فرزنداوری مشاهده می‌کند، آنها نیز می‌خواهند که همان عمل را انجام دهند. زنانی که در خارج از خانه باشند، در سیاست شرکت کنند، به سازمانی بپیوندند، بتوانند پیشاهنگی جامعه را در درست بگیرند، این نوع زنان را به عنوان تهدیدی برای خود ملاحظه می‌کند. ترسی جدی از چنین اراده‌ای دارند. سده ٢١ سده زنان است. این واقعیتی است. تمامی زنان جهان همه بپاخاسته‌اند. چرا با این شدت و خصوصا بر زنان حمله می‌شود؟ زیرا زنان جهان اظهار می‌دارند که زنان کورد پیشاهنگان خلق هستند و نمونه‌ای برای مبارزه زنان جهان به شمار می‌روند، بدرستی سیاست‌ورزی کرده و از پروژه برخوردار هستند. به همین دلیل است که زنان کورد خود را رهبر می‌دانند. این نکته مهم است.

دشوارترین نبرد در امرالی روی می‌دهد

روشن مردین انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد را یادآور شده و اظهار داشت: چند برابر  سنگین‌تر از نبردی که اکنون در هر چهار بخش کوردستان در جریان است، در امرالی در جریان است. این نبرد علیه رهبری است. رهبری در آخرین تماس تلفنی خود با بردارش، بر اتحاد خلق کورد  تایید کرده است. پرسپکتیوهایی را برای مسئله کورد در اختیار ما گذاشته است. وی به رغم آنکه در این انزوای دشوار به سر می‌برد، در حالیکه با این حملات شدید مواجه شده است، با یافتن کوچکترین فرصتی به شیوه‌های حل مسئله کورد اشاره می‌کند. آن را به خلق منتقل می‌کند. این مسائل را نه فقط برای خلق کورد بلکه برای تمامی خلق کورد مطرح می‌کند.

زمان اتحاد است

روشن مردین خاطرنشان ساخت که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٣ برای دستیابی به اتحاد در میان خلق کورد تلاش کرده است. اگر در میان کوردها اتحادی ایجاد نشود، ما نمی‌توانیم دستاوردهایمان را حفظ کنیم. لازم است اتحاد در میان ما برقرار شود. تا جایی که ما پیگیری کرده‌ایم، در روژآوای کورستان تلاشی در این رابطه در جریان است. تلاش‌هایی در میان احزاب کوردی برای ایجاد اتحاد در جریان است. اما این تلاش‌ها نباید به روژآوا محدود شوند، بلکه باید به سه بخش دیگر کوردستان نیز گسترش یابند. آنزمان است که ما به پیروزی دست پیدا می‌کنیم. به عنوان جنبش آزادیخواهی خلق کورد ما همیشه برای چنین اتحادی پیشقدم بوده‌ایم. زنان در روژاواوی کوردستان و تمامی کوردستان رهبری این حرکت را باید در درست گیرند. زمان اتحاد است. زمان آن نیست که با دشمن همسنگر بود. زمان ان نیست که ما در دام دشمن کورد درافتاده و با دست کورد کشته شویم. کسانی که اکنون با اتحاد موافقتی ندارند، آشکار است که در راستای منافع خلق کورد حرکت نمی‌کنند. با ذهنیت قدیمی عمل می‌کنند. این مسئله از سوی خلق کورد پذیرفته نمی‌شود.

ما از فرصتی طلایی برای دستیابی به اتحاد برخوردار هستیم و نباید این فرصت را از دست داد. هیچ کس از چنین حقی برخوردار نیست که از آن به نفع خود بهره‌برداری کند. ما به عنوان جنبش آزادیخواهی خلق کورد می‌خواهیم که تمامی مسئولیت خود را در این رابطه پذیرفته و آن را عملی کنیم. ما مبارزه می‌کنیم تا تمامی کورد متحد شود، تا بتوانیم منافع کورد را حفظ کنیم.

در هر چهار بخش کوردستان، خلق با تمامی اقشار خود، با زنان خود بر پا ایستاده است. زمان آن فرا رسیده است که زنان مبارزات خود را گسترش دهند. باید از گریلاهای آزادی کوردستان حمایت نمود تا به پیروزی دست پیدا کنند. اینگونه می‌توان اشغالگری را از میان برداشت.