ه.پ.گ شهیدان هفتانین و زاپ را گرامیداشت

ه.پ.گ در بیانیه‌ای هویت چهار گریلای شهید هفتانین و زاپ را منتشر کرد و می‌گوید:"رفقایمان تا آخرین نفس زحمات فراوانی را به دوش کشیدند."

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه یاد و خاطره شهیدان هفتانین و زاپ را گرامیداشت.

در بیانیه آمده است:

"در حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک در روزهای ٢۶ و ٢٧ اکتبر/ ۴ و ۵ آبان به مناطق هفتانین و زاپ در مناطق حفاظتی مدیا چهار رفیقمان به شهادت رسیدند. هویت رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: هارون آکیول

   کد سازمانی: آرگش جودی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: عیدی - ادیب

  تاریخ و محل شهادت: ٢۶ اکتبر ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: عگید کاچار

   کد سازمانی: ژوار کوچر

   محل و سال تولد: سرت

   نام مادر – نام پدر: قدرت- گورگون

  تاریخ و محل شهادت: ٢۶ اکتبر ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: ودات پارلاک

   کد سازمانی: باران نیدال دیگور

   محل و سال تولد: قارص

   نام مادر – نام پدر: بدیعه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ اکتبر ٢٠١٩/ زاپ


   نام و نام خانوادگی: جان اینانچ

   کد سازمانی: جانفدا خرزی

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: چیچک - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ اکتبر ٢٠١٩/ زاپ

رفقا آرگش، دژوار، باران و جانفدا از شهرهای جداگانه کوردستان برای آزادی خلق کوردستان به صفوف گریلا پیوستند. رفقایمان تحقق آرمانهای خلق را وظیفه خود دانستند و از نخستین روز پیوستن به صفوف گریلا زندگی خویش را وقف آزادی و دفاع از خلق کورد کردند. در مناطق عملیاتی با ایستار صادقانه و رفتار خویش شناخته می‌شدند و پذیرش مسئولیت سعی نمودند به وظایف تاریخی خویش عمل کنند. علی‌رغم شرایط سخت از خطمشی انقلابی پا پس نگذاشتند و تا آخرین نفس زحمات فراوانی را بر دوش کشیدند.

مراتب تسلیت خود را به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان بالاخص خانواده‌های گرانقدر رفقایمان آرگش، دژوار، باران و جانفدا ابراز داشطه و سوگند یاد می‌کنیم که بیرق آزادیخواهی رفقایمان را به اهتزاز درمی‌آوریم."