نیروهای گریلا از جودی تا زاگرس به مقاومت ادامه می‌دهند

ه.پ.گ اعلام کرد که نیروهای گریلا از جودی تا زاگرس به مقاومت در برابر حملات رژیم اشغالگر ترک ادامه میذ‌هند. در عملیات‌های نیروهای گریلا از کشته شدن ١١ اشغالگر اطمینان حاصل شده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) اعلام نموده است:"گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان از جودی تا مردین، متینا، زاپ و آواشین حماسه‌های قهرمانی را به رشته تحریر درمی‌آورند و با مقاومت و فعالیت‌های خود به شهادت می‌رسند. در نتیجه عملیات‌های هوایی و زخمی جداگانه ضربات مهلکی بر اشغالگران تحمیل شد. جنگ سنگین در آواشین، زاپ و متینا همچنان ادامه دارد."

ه.پ.گ در مورد مقاومت‌ و عملیات‌‌های نیروهای گریلا اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

"عملیات علیه شریک سلیمان بلونمز

در منطقه جودی علیه یکی از همدستان فعالیت‌های کنترا به نام سلیمان بلونمز عملیاتی به انجام رسید. ١١ دوربین مدار بسته منهدم شدند. ١١ خودرو به آتش كشیده شدند، ٢ سلاح و ٣ دوربین هم ضبط گردیدند.

جنگ در جودی

ساعت ٣:۴۵ روز ٧ ژوئن ٢٠٢١ در منطقه ناوسر واقع در عرصه جودی استان شرنخ ما بین یگانی از نیروهای ما و اشغالگران درگیری روی داد. در این جنگ شمار زیادی از اشغالگران كشته شدند. رفیقمان دلسوز جودی تا آخرین گلوله خود به شیوه‌ای فدایی ایستادگی کرد و زخمی شده بود. برای اینکه به اسارت دشمن درنیاید با انفجار بمب خود به شهادت رسید.

جزئیات شناسنامه رفیق شهید به این شرح است؛

   نام و نام خانوادگی: بدیعه یالیچ

   کد سازمانی: دلسوز جودی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: قمری - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ٧ ژوئن ٢٠٢١ / جودی

ه.پ.گ با تجلیل از مبارزات انقلابی شهید دلسوز مراتب تسلیت خود را به خانواده وی و خلق میهن‌دوست شرنخ و عموم کوردستان ابراز داشته است.

کشته شدن ۴ اشغالگر در «گری هرمو»

ساعت ٩ روز ٧ ژوئن علیه اشغالگرانی که در گری هرمو منطقه جودی به عملیات نظامی دست زده بودند عملیات انفجاری به انجام رسید. در این عملیات ٣ اشغالگر کشته شدند. اشغالگران با هلی‌کوپتر تهاجمی منطقه گری هرمو را هدف حملات راکتی قرار دادند. تا اندازه‌ای از عملیات عقب‌نشینی شد.  

عملیات پدافند دفاع هوایی در متینا

نیروهای پدافند دفاع هوایی شهید دلال ساعت ١١:٣٠ روز ١٠ ژوئن علیه اشغالگران مستقر در تپه آزاد عرصه متینا عملیاتی را به انجام رساندند. اهداف تعیین شده هدف قرار داده شدند.

در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس عرصه آواشین؛

ساعت ۵:٣٠ روز ٩ ژوئن علیه اشغالگرانی که درصدد ورود به تونل‌های جنگ در منطقه ورخله بودند با سلاح فردی عملیاتی به انجام رسید. در این عملیات یک اشغالگر به سزای اعمالش رسید و ٢ اشغالگر زخمی شدند. ساعت ٩:٣٠ همان روز اشغالگرانی که در حال پیشروی بسوی تونل‌های جنگ بودند هدف عملیاتی انفجاری قرار گرفتند. اشغالگران سپس مجبور به عقب‌نشینی شدند و درصدد فیلم‌برداری با استفاده از پهباد برآمدند. پس از مداخله ما پهبادهای دشمن مجبور به ترک منطقه شدند. ساعت ١۵:٣٠ علیه اشغالگرانی که درصدد ورود به تونل‌های جنگ بودند عملیاتی به انجام رسید. اشغالگران پس از متحمل شدن ضرباتی سنگین عقب‌نشینی کردند. ساعت ١۶ سه بار هدف عملیات انفجاری و با سلاح فردی قرار گرفتند. در این منطقه ۴ اشغالگر کشته شدند. ساعت ١٧ علیه ٢ اشغالگر که در نزدیکی مواضع جنگی بودند عملیاتی انفجاری به انجام رسید که یکی از آنها به سزای اعمالش رسید و دیگر زخمی شد.

روز ٩ ژوئن در جنگ و عملیات‌های مواضع جنگ در ورخله ۶ اشغالگر کشته و ٣ اشغالگر زخمی شدند.

ساعت ١٠ روز ١٠ ژوئن علیه اشغالگران در ارتفاعات ورخله یک اشغالگر از سوی تک‌تیراندازان ما به سزای اعمالش رسید.

ساعت ١١ روز ١٠ ژوئن ۵ کوله‌پشتی اشغالگران در ورخله، تجهیزات نظامی و ١۵٠ کیلوگرم مواد منفجر ضبط شد.

ساعت ١۴ روز ١٠ ژوئن اشغالگرانی که درصدد ورد به تونل‌های جنگ بودند هدف سلاح‌های فردی قرار گرفتند. اشغالگران مجبور به عقب‌نشینی شدند.

از ساعت ٢١:٣٠ الی ٢٣:٣٠ روز ١٠ ژوئن اشغالگران اقدام به هلی‌برد نظامیان به ارتفاعات مام رشو، مروانوس و بانیستان کردند.

ساعت ٢٢:۵٠ روز ١٠ ژوئن هواپیماهای جنگنده ۵ بار منطقه ورخله را بمباران کردند.

در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس عملیات‌های عرصه زاپ؛

ساعت ٢٠ روز ٩ ژوئن تک‌تیراندازان ما یک اشغالگر را در سلسله کوهستان‌های جیلوی کوچک به سزای اعمالش رساندند.

از ساعت ٩ الی ١٠:٣٠ روز ٩ ژوئن هواپیماهای جنگنده ٣ بار منطقه چمچو را بمباران کردند.

از ساعت ٢١:٢٠ الی ٢۴ روز ١٠ ژوژئن هلی‌کوپترهای دشمن بر فراز منطقه جیلوی کوچک به پرواز درامدند.

ساعت ٢٠:۵۵ روز ١٠ ژوئن هواپیماهای جنگنده دشمن ٢ بار منطقه کارکر را بمباران کردند.

از ساعت ٧ روز ١١ ژوئن منتقه چمچو هدف آتش توپخانه پایگاه‌های مرزی قرار گرفت.

در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور در عرصه متینا؛

از ساعت ١۴:٣٠ روز ١٠ ژوئن تاکنون انفجارهای بزرگ و جنگ سنگین در منطقه زندوره ادامه دارد.

از ساعت ١٩:٣٠ روز ٩ ژوئن هواپیماهای جنگنده روستای کیسته و قلا قمری از توابع شهرک کانی‌ ماسی بخش آمیدی را بمباران کردند.

از ساعت ١٩:٣٠ تا ٣:٠٠ روز ٩ ژوئن مناطق زندوره، روستاهای هیروره، دشیشه، سررو و قلا قمری از توابع شهرک کانی‌ماسی بمباران شدند.

از صبح روز ١١ ژوئن هلی‌کوپترهای دشمن اقدام به هلی‌برد نظامیان به روستای ایزدی شهرک کانی ماسی بخش آمیدی کردند.

اعلام جزئیات شناسنامه ٢ شهید

روز ٣٠ آوریل ٢٠٢١ اعلام کرده بودیم که در ٢٩ مارس ٢٠٢١ در منطقه کلا شهیدان واقع در مردین نیروهایمان با ارتش اشغالگر ترکیه درگیر شده و در این جنگ رفیقمان به نام‌ عگید تموگ (کامران سونار) به شهادت رسیده است. پس از انجام تحقیقات محرز شد که رفیق عگید تموگ به شهادت نرسیده و در حال انجام وظایف انقلابیست. در جنگ مذکور رفیقمان عگید بیرهات (سردار ساغلم) به شهادت رسیده است. در همین جنگ نیز یک رفیق دیگر به نام فرهاد به شهادت رسید.

جزئیات شناسنامه شهیدان به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: سردار ساغلم

   کد سازمانی: عگید بیرهات نوجان

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: ملکه – محمد شریف

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مارس ٢٠٢١ / مردین

   نام و نام خانوادگی: یعقوب سالگن

   کد سازمانی: فرهاد جودی

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: سلطان – سیف‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ مارس ٢٠٢١ / مردین."

 

ه.پ.گ از مبارزات انقلابی شهیدان عگید و فرهاد تجلیل به عمل آورده و ضمن ابراز همدردی با خانواده گرامی آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان با آرمان‌های شهیدان راه آزادی تجدید میثاق کرده است.