تشدید جنگ در متینا: یک اشغالگر از پای درآمد

جنگ در متینا با حمله ارتش غاصب ترک به روستای کیسته تشدید شد.

بنابر گزارش منابع محلی جنگ شدیدی در اطراف روستای کیسته در عرصه متینا در جریان است.

در این جنگ که همچنان ادامه دارد یک اشغالگر ترک به هلاکت رسیده است.

ارتش غاصب ترک از صبح امروز خواستار ورود به روستای کیسته و روستاهای ایزدی‌نشین عرصه متینا شده بود. نیروهای گریلا پاسخ دندان‌شکنی به ارتش ترکیه دادند، جنگ همچنان ادامه دارد.