در استانبول ٢٠ معترض با ضرب و شتم و خشونت دستگیر شدند

در استانبول ٢٠ نفر از اعضای حزب سوسیالیست ستمدیدگان، فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست و کالدراچ کە تجمع اعتراضی برگزار کردە بودند، توسط نیروهای امنیتی ترکیه با ضرب و شتم دستگیر شدند.

اعضای شورای حزب سوسیالیست ستمدیدگان (ESP) ، فدراسیون انجمن‌های جوانان سوسیالیست (SGDF) و شورای زنان سوسیالیست (SKM) در مقابل دادگاه استانبول در چاغلایان تجمع کردند.

فعالان خواستار آزادی اعضایشان شدند کە در ١٢ مارس در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول دستگیر شدە بودند.

اعضای کالدراچ و انجمن‌های جوانان انقلابی از این اقدام حمایت کردند و پوستری با مضمون " دستگیری نمی‌تواند جوانان را بترساند، اما ما آنها را با مبارزات انقلابی خود پاسخگو خواهیم کرد" بە اهتراز در آمدە بود.

در مقابل دادگاه شعار "دستگیری نمی‌تواند جوانان را بترساند" سردادە می‌شد و پلیس شروع به محاصره شرکت‌کنندگان کرد.

همچنین خبرنگارانی که این اقدام را پوشش می‌دادند از منطقه دور کردند.

سپس پلیس به شیوه ای بسیار خشونت‌آمیز بە جمعیت حملەور شد و حدود ٢٠ نفر را با ضرب و شتم دستگیر کرد.