نیروهای مدافع خلق: ارتش ترک عمدا مناطق مسکونی را هدف قرار می‌دهد

​​​​​​​ه.پ.گ اعلام کرد که دولت اشغالگر ترک از تل رفعت تا حاجی عمران، برده سور، گاره و متینا عمدا مناطق غیرنظامی را هدف حمله قرار می‌دهد.

نیروهای مدافع خلق کوردستان در مورد حملات ارتش متجاوز ترک به مناطق مسکونی اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه‌ ه.پ.گ آمده است که:"دولت استعمارگر ترک که در قبال مبارزه آزادیخواهی مشروع و برحق خلق کوردستان به هر شیوه اعمال فاشیستی و جنایتکارانه متوسل شده است نتوانست خلق کورد را به تسلیم وادار کند و به شیوه وحشیانه و دیوانه‌وار خلق کورد را آماج حمله قرار داده است."

ه.پ.گ افزوده است: "از تل رفعت تا حاجی عمران، از برده‌سور تا گاره و متینا همزمان به شیوه‌ای عمدی مناطق مسکونی خلقمان را هدف حمله قرار داده‌اند. خلق میهن‌دوست کوردستان همیشه به ارزش‌های اساسی خود پایبند بوده و مبارزه آزادیخواهی خود علیه دشمن اشغالگر را گسترش داده و پاسخی درخور خواهند داد."

در مورد حملات رژیم وحشی ترکیه به مناطق غیرنظامی جنوب کوردستان در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١:٣٠ روز ٢١ ژانویه اطراف روستای بشیل در عرصه هفتانین از سوی هواپیماهای جنگنده ارتش ترک بمباران شد.

از ساعت ١۴:٣٠ روز ٢٢ ژانویه مناطق حاجی عمران و برده‌سور در عرصه خاکورک ۶ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد. در این بمباران‌ها بسیاری از دامداری و خانه‌ باغ‌‌های متعلق به هموطنانمان ویران و دام‌های بسیاری تلف شدند.

ساعت ١۴:٣٠ روز ٢٢ ژانویه اطراف روستای گری واقع در عرصه گاره بمباران شد. در این بمباران ۴ روستایی زخمی شدند که دو نفر آنان غیرنظامی می‌باشند. به خانه‌ها و مزارع روستائیان زیان وارد شده است. ادعا شده است که در این حمله "مقرهای پ.ک.ک بمباران شدند" اما واقعیت این است که شهروندان غیرنظامی جنوب کوردستان را هدف قرار داده‌اند. در این منطقه نیروهای ما هیچگونه مقری ندارد و در این حمله هم هیچ زیانی به نیروهای ما وارد نشده است.

ساعت ١٢:١۵ روز ٢٣ ژانویه اطراف روستای کانی سارکه در عرصه گاره بمباران شد.

ساعت ١٣:٣٠ روز ٢٣ ژانویه ارتفاعات جولمرگ در عرصه متینا و ساعت ١۴ همین روز اطراف روستای بشیل بمباران شدند.

ساعت ١۴ همین روز منطقه سیدا در عرصه زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده دشمن بمباران شد."