نیروهای مدافع خلق به سه گریلای شهید زن ادای احترام کرد

ه.پ.گ اعلام کرد یک پایگاه ارتش اشغالگر ترک در منطقه چله استان جولمرگ در ١۵ آوریل به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. ه.پ.گ همچنین هویت سه گریلای شهید سپتامبر ٢٠٢٠ را منتشر کرد.

اطلاعیه مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان به شرح زیر است؛

"نیروهای دفاع هوایی شهید دلال آمَد در چارچوب کارزار «زمان آزادی فرا رسیده است» در ساعت ٩:٢٠ روز ١۵ آوریل /٢۶ فروردین علیه پایگاه گری در بخش چلی استان جولمرگ به وسیله پهپاد بدون سرنشین عملیاتی را به انجام رساندند. اشغالگران در این پایگاه هدف حمله هوایی قرار گرفتند و عملیات به شیوه‌ای پیروزمندانه انجام شد.

ارتش اشغالگر ترک در ٢۵ سپتامبر ٢٠٢٠ / ٣٠ شهریور ١٣٩٩ مناطق حفاظتی مدیا را بمباران کرده بود. در نتیجه این بمباران رفقایمان گُلان، مزگین و سوزدار به کاروان شهیدان کوردستان ملحق شدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: زیلان گوک

   کد سازمانی: گُلان هیمن

   محل و سال تولد: موش

   نام مادر – نام پدر: گُلزار - عبدالمناف

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ سپتامبر ٢٠٢٠ / مناطق حفاظتی مدیا

   نام و نام خانوادگی: شهناز اُکشاماک

   کد سازمانی: مزگین جگرخوین

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: امینه - متین

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ سپتامبر ٢٠٢٠ / مناطق حفاظتی مدیا

   نام و نام خانوادگی: أمل بور

   کد سازمانی: سوزدار فراشین

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: بهیه - یوسف

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ سپتامبر ٢٠٢٠ / مناطق حفاظتی مدیا

ه.پ.گ از مبارزات انقلابی شهیدان گُلان، مزگین و سوزدار تجلیل به عمل آورده است و آنان را ملیتان‌های پیشاهنگ آپویی یژا ستار عنوان کرده است که یاد و خاطره آنان همیشه زنده خواهد ماند.

ه.پ.گ مراتب تسلیت خود را ابتدا به خانواده‌های گرامی این سه شهید و خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام نموده و با آرمان‌های شهیدان راه آزادی تجدید میثاق کرده است.