قطعنامه پایانی کنفرانس روزنامه‌نگاران کورد منتشر شد

قطعنامه کنفرانس یک روزه روزنامه‌نگاران کورد که با ابتکار کنگره ملی کوردستان و با موضوعیت "وضعیت رسانه‌‌ی کورد" برگزار شده بود منتشر شد. در این کنفرانس که بصورت ویدیو کنفرانس و در شبکه زوم برپا شد یکصد روزنامه‌نگار کوردستانی شرکت کرده بودند.

کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) روز ١۶ ژانویه/ ٢٧ دی با هدف نزدیکی اصحاب رسانه‌های کوردستان، رایزنی در مورد وضعیت رسانه‌های کورد و نقش آنان کنفرانسی را از طریق شبکه زوم برگزار کرد. بیش از صد روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و متخصصان عرصه روزنامه‌نگاری در این کنفرانس شرکت کردند. برگزاری کنفرانس مذکور از یکسال پیش در برنامه‌های کنگره ملی کوردستان قرار گرفته بود و به دلیل پاندمی با تأخیر برگزار شد. برای جلوگیری از تأخیر بیشتر کنفرانس تصمیم گرفته شد که از طریق ویدیو کنفرانس در شبکه مجازی زوم برگزار شود.

کنفرانس با یک دقیقه سکوت در پاسداشت شهیدان عرصه رسانه آغاز شد و سپس مباحث کنفرانس به ترتیب "وضعیت رسانه در چهاربخش کوردستان"، "نقش رسانه در شناخت مسئله کورد"، "دمکراتیزاسیون جامعه و نقش و جایگاه رسانه" و "فرصت‌ها و موانع ایجاد رسانه‌‌ای ملی و میهنی" مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. شرکت کنندگان از هر چهار سوی کوردستان و خارج از میهن به رایزنی در مورد موضوعات طرح شده پرداختند و دیدگاه‌های خود را با دیگران در میان گذاشتند. در این کنفرانس دیدگاه، مواضع و پیشنهادهای مشترکی مطرح شدند.

در پایان کنفرانس قطعنامه پایانی در ١۶ ماده تهیه و تنظیم شد که در برگیرنده دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شرکت کنندگان می‌باشد.

١- برای فعالیت در مورد مسائل مشترک کوردستانی پلتفرمی برای روزنامه‌نگاران ایجاد شود.

٢- مرکز رایزنی فعالیت‌های رسانه‌ای تشکیل شود.

٣- از رسانه‌های آزاد حمایت شود تا بتوانند مسئله کوردستان را به شیوه‌ای شایسته بازتاب داده و در مسائل داخلی نیز آزادانه‌تر فعالیت نماید.

۴- فعالیت رسانه‌ای لازم است به شیوه‌ی حرفه‌ای، عینی و اخلاق‌مدار انجام شود و اصول کار روزنامه‌نگاری مد نظر قرار داده شود.

۵- صدها روزنامه‌نگار کورد در زندان‌های رژیم ترک بسر می‌برند، همچنین در ایران نیز روزنامه‌نگاران همیشه بازداشت شده‌اند. در این چارچوب لازم است وضعیت روزنامه‌نگاران محبوس بازتاب داده شود. در جنوب کوردستان نیز دستگیری، فشار و شکنجه روزنامه‌نگاران ادامه دارد. کنفرانس خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و پایان دادن به خشونت و بازداشت روزنامه‌نگاران است.

۶- برای اینکه روزنامه‌نگاران به شیوه‌ای عینی و فعالانه رویدادها را مشاهده کنند سازمان‌های مربوطه باید با آنان همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

٧- لازم است روزنامه‌نگاران به مناطق تحت اشغال توجه بیشتری داشته باشند. همچنین لازم است حملات داخلی به حقوق و آزادی‌ها نیز بازتاب داده شوند.

٨- یکی از وظایف اساسی روزنامه‌نگاران باید خنثی کردن نقشه‌های جنگ ویژه رسانه‌های متعلق به اشغالگران کوردستان باشد.

٩- در خبرها و رویدادها لازم است زبانی مشترک که منافع ملی را مبنا قرار می‌دهد مورد استفاده قرار گیرد.

١٠- رسانه باید از زبان پدرسالاری و جنسیت‌گرایی برحذر باشد.

١١- سالانه کنفرانسی برای روزنامه‌نگاران در این چارچوب برگزار شود.

١٢- برای اینکه گزارش‌های غیردقیق و یا غلط بر مباحث روزانه تأثیرگذار نباشند لازم است که طرف‌های ذیربط کوردستانی با روزنامه‌نگاران مشورت کنند.

١٣- وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران در کوردستان بر اساس قوانین تعیین شوند و از قوانینی که حقوق روزنامه‌نگاران را نقض می‌کنند جلوگیری به عمل آید.

١۴- روزنامه‌نگاران باید در سنگر همبستگی ملی باشند و نباید آتش اختلافات را شعله‌ورتر کنند.

١۵- مراکز رسانه‌ای باید نقش نزدیکتر کردن کوردهای هر چهار بخش میهن را بر عهده گیرند و به بخشی از پروژه‌های اشغالگران مبدل نشوند.

١۶- مراکز رسانه‌ای لازم است با زبانی مشترک وحدت و امنیت ملی [کورد] را مد نظر قرار دهند.