صبری اُک: دولت ترک نمی‌تواند با حملات خود به نتیجه دست یابد

صبری اُک، عضو شورای رهبری کنفدرالبسم جوامع کوردستان اعلام نمود که حملات دولت ترک بر خلق کورد به موفقیتی دست نخواهند یافت. جنبش دمکراسی‌طلبانه کورد، نیروهای دمکراتیک ترکیه نیز باید در این باره به خود اطمینان داشته باشند.

صبری اُک عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان با شرکت در  برنامه «روژڤا ولات» در کانال تلویزیونی سترک در ابتدای سخنانش به حملات اشغالگرانه به گاره و پیروزی مقامت گریلاهای آزادی کوردستان اشاره کرد.

صبری اُک در این باره اظهار داشت که هدف حمله ارتش اشغالگر ترک به گاره این بود که در درازمدت بتواند در این منطقه استقرار پیدا کند و خود را برای این مسئله نیز آماده کرده بود، اما زمانی که با سد محکم مقاومت گریلاها برخورد نمودند، شوکه شدند. صبری اُک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در همین رابطه است که مقاومت درگاره اهمیت فراوانی می‌یابد و هم اکنون نیز در رابطه با ابعاد و نتایج آن بحث و گفتگو می‌شود. این مسئله از سوی دولت ترک به معنای آغاز فرایند شکست است. فرصت‌ها  امکانات قدرتمند آنها که به آن بسیار اتکا داشتند، در مقابل گروهی از نیروهای گریلا شکست خورد. طرح‌های آنان از میان رفت. بدون شک این مسئله برای تمامی جنبش ما و نیروهای ما پیروزی بزرگی به شمار می‌رود. در تاریخ ما مبارزه گاره جایگاه ویژه‌ای یافته است. باید در این چارچوب این مسئله را ارزیابی کرد.

جنبش آزادیخواهی خلق کورد هیچگاه از مسیر خود باز نمی‌گردد

صبری اُک در ادامه سخنان خود بر فشارها و ستمکاری‌های صورت گرفته بر سیاست دمکراتیک کوردی و خصوصا فشارهای شدت گرفته بر حزب دمکراتیک خلق‌ها اشاره کرده و در این باره اظهار داشت: جنبش دمکراتیک کورد تا کنون همیشه آماج حملات بوده است. یعنی از ابتدای آن تا کنون صدها نفر از رهبران و اعضای این سنت سیاسی کوردی به شهادت رسیده‌اند، ده‌ها هزار نفر دستگیر شده‌اند. هزاران نفر ناگزیر از ترک میهن شده‌اند. اما با تمامی این موارد جنبش دمکراسی‌خواهی خلق کورد و هزاران آزادیخواه هیچگاه از این مسیر عقب‌نشینی نکرده‌اند و این مساله را نیز ثابت کرده‌اند. این مسئله براستی از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقابل حملات، مبارزه نیز ادامه پیدا کرده است.

پیش از بقدرت رسیدن حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ کم و بیش تا اندازه‌ای مسیر سیاست دمکراتیک، باز بود، حداقل‌هایی در این باره وجود داشت. اکنون با اقدامات آ.ک.پ/م.ه.پ شاهد مسیری از نابودی کامل سیاستهای کوردی هستیم تا کنون نیز از این رویکرد به مسئله کورد نزدیک شده‌اند. هزاران نفر را زندانی کرده‌اند. روسای مشترک، شهرداران، اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها را دستگیر کرده‌اند. از شهردار‌های این حزب نشانی برجا نمانده است و تمام این شهرداری‌ها توسط گماشتگان آ.ک.پ غصب شده است.

هر حزب و گروه دیگری که با این سطح و شدت از حملات مواجه می‌شد اکنون از میان رفته بود. اما حزب دمکراتیک خلق‌ها از سنت و فرهنگ مبارزاتی مختص به خود برخوردار است. این حزب سنت مبارزاتی خود را اثبات کرده است. این فرهنگ هم مبارزه می‌کند و هم تلاش می‌کند تا در میان اپوزیسیون ترکیه نقش مهم خود را ایفا کند.

در هیچ صورت به هیچ نتیجه‌ای دست پیدا نمی‌کنند

صبری اُک در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که نه فقط از طریق تشکیل پرونده و گماشتگان خود، با هیچ راهکار و شیوه‌ای نمی‌توانند حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میدان بدر کنند و در ادامه افزود: اکنون فکر می‌کنند که باید از چه طریقی عمل کنند تا این حزب را از میان بردارند. از نتایج تعطیلی این حزب نگران هستند، اما روز بروز حلقه محاصره آنها را تنگ‌تر می‌کنند. بدون گمان احتمال دارد که حزب دمکراتیک خلق‌ها را تعطیل کنند، این مسئله را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده‌اند و اکنون حول این مسئله فکر می‌کنند که چگونه آن را عملی کرده و از نتایج آن بهره‌برداری کنند. علیه زنان و تمامی بخش‌های مختلف اجتماع می‌خواهند جنگ گسترده روانی را آغاز کنند، آن را آرام کرده و سپس از میان بردارند. چه از طریق دستگیری‌ها، چه از طریق حملات مختلف فاشیستی، تلاش می‌کنند تا این حزب و تاثیرات آن را بی‌اثر کرده و مانع از ادامه مبارزات حزب دمکراتیک خلق‌ها شوند. هر اندازه که دستگیری‌ها را افزایش دهند، افراد فراوانی را به زندان بیفکنند، هر اندازه که شهرداری‌ها را غصب کنند، اما در نهایت نمی‌توانند به نتیجه‌ای دست پیدا کنند. چرا نمی‌توانند به هیچ نتیجه‌ای دست پیدا کنند؟ زیرا فرهنگی از مبارزه ایجاد شده است.

نیروهای دمکراتیک باید به خود اطمینان داشته باشند

دیگر نمی‌توانند به مبارزه دمکراتیک کورد، به مبارزه نیروهای دمکراسی، به مبارزه زنان و جوانان خاتمه دهند. هیچ نیرویی نمی‌تواند در مقابل این نیروی عظیم ایستادگی کند. هر اندازه که سیاست و مبارزه کورد را مورد حمله قرار دهند، به همان در مقابل مبارزه‌ای رادیکال قرار می‌گیرند. یعنی احتمال ندارد که با این راهکارها و حملات اراده خلق را در هم بشکنند و به  نتیجه‌ای دست پیدا کنند. بدون گمان این حملات ادامه پیدا می‌کنند، اما به این معنا نیست که این حملات با شدت می‌توانند مبارزه را از میان بردارند. در صورتیکه با وجود بحران، تنگناهای اقتصادی و فشارهای بین‌المللی هنوز نیز گمان می‌کنند که می‌توانند حزب دمکراتیک خلق‌ها را تعطیل کنند، پس می‌توان گفت خطرات بسیار بزرگی را نیز پیش روی خود قرار داده‌اند. بدون شک احتمال دارد که حزب دمکراتیک خلق‌ها تعطیل شود.

از این گفته‌ها می‌توان به این نتیجه دست پیدا کرد: جنبش دمکراسیخواهی خلق کورد، نیروهای دمکراسی ترکیه باید به خود اطمینان و اتکا داشته باشند و بدانند که حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ به مراحل پایانی خود رسیده است. این حملات وحشیانه نه به دلیل قدرت آنهاست، بلکه به دلیل ناچاری و قرار گرفتن آنها در تنگنا است. زیرا راه حل دیگری نداشته و از این طریق به شیوه وحشیانه دست به حمله می‌زنند. اگر نیروهای دمکراسی‌خواه با قدرت بیشتر مبارزه را ادامه دهند، فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ شانسی برای ادامه بقای خود ندارد. بدون گمان در این رابطه بزرگترین نقش بر عهده نیروهای دمکراسی و احزاب ترکیه است که علیه فاشیسم مبارزه می‌کنند. حزب خلق جمهوری سال‌های درازی است که به نیروی محرکه حمله علیه خلق کورد تبدیل شده است و از این طریق نیز باعث می‌شود که وجهه این حزب روز بروز از میان برود. با این سیاستها، این حزب نمی‌تواند در جایگاه اپوزیسیون باقی بماند. بدون گمان حزب خلق جمهوری با بیانیه‌ها و اظهارات خود در رابطه با حمله به حزب دمکراتیک خلق‌ها نشان می‌دهد که مستقیما به حمایت از آ.ک.پ/م.ه.پ دست نمی‌زند. در این باره نظریاتی را نیز مطرح ساخته است. و البته این مسیر درست است.

کارزار زمان آزادی فرا رسیده است، بدون هیچ تردیدی به پیروزی می‌رسد

صبری اُک عضو شورای رهبری ک.ج.ک در ادامه سخنان خود در رابطه با کارزار فرا رسیدن زمان آزادی با اشاره به اعتصاب غذای صد روزه زندانیان سیاسی و مبارزه زندان‌ها، اعلام کرد: به این مبارزان و اعتصاب کنندگان درود می‌فرستم. بر این باور هستیم که کارزار فرا رسیدن زمان آزادی، بدون هیچ تردیدی به پیروزی می‌رسد. این مبارزه، این مقاومت نیازمند هزینه است. به نمایندگی از خلق کورد و حزب کارگران کوردستان ما آماده تحمل این هزینه هستیم، بدون شک این کارزار تاریخی به نتایج خود دست پیدا می‌کند. روشنفکران، نویسندگان، زنان و جوانان با قدرت در این مبارزه اعلام حضور کرده‌اند. از آفریفای جنوبی تا اروپا، سندیکالیستهای ایتالیا و انگلستان با میلیونها عضو خود از این مبارزه حمایت کرده‌اند، در بسیاری از مناطق به شیوه‌ای مثبت از این کارزار حمایت و پیشتیبانی شده است. برای نخستین بار در جنوب کوردستان ٧۴ دانشگاهی فراخوانی را برای آزادی رهبر آپو منتشر کرده‌اند.

امضاهای گرفته شده باید به تمامی مراکز مربوط ارسال شوند

لازم است که این کارزار بدون وقفه تا زمان دست‌یابی به نتیجه ادامه داشته باشد. بدون شک لازم است که هر چه بیشتر سازماندهی شود. برای نمونه در هر جایی که امضاها گرفته می‌شوند به اتحادیه اروپا، به سازمان ملل متحد ارسال شوند. باید تمامی امضاها به این مراکز مربوط ارسال شوند. می‌بینیم که در روژآوا و در جنوب کوردستان کارزاری برای گرفتن امضا آغاز شده است. باید تمامی امضاها به صورت متمرکز به این نهادهای بین‌المللی ارسال شوند. اگر امضاهایی که گرفته می‌شوند، شمار آنها به میلیونها نفر بالغ می‌شود، باید این امضا‌ها گردآوری شده و این مراکز بین‌المللی ارسال شوند تا نتیجه بهتر از آن عاید شود.

این کارزار باید از انسجام بیشتری برخوردار شود

حقیقت، فلسفه و پاردایم رهبر آپو نه فقط برای خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه، بلکه برای جامعه انسانی می‌تواند به پاسخی شایسته تبدیل شود. می‌توان سرنوشت جامعه بشری را در آیینه فلسفه رهبری ملاحظه کرد. باید بتوانیم پارادایم رهبر آپو را بیش از پیش اشاعه داد. آن را در هر چهارسوی جهان در میان روشنفکران، نویسندگان، دانشگاهیان گسترش داد. در همین رابطه باید بر اهمیت  این کارزار بیش از پیش تاکید کرده و برای آزادی رهبر آپو تلاش کرد. در این صورت است که می‌توان نتایج لازم از این کارزار را بدست آورد. در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن، کورد پیشاهنگی این کارزار را برعهده دارد. ما به نوروز می‌رسیم. در این ماه لازم است مبارزه ما بیش از پیش شعله‌ور شود. این کارزار باید با قدرت، با سازماندهی و رادیکالیسم به پیش برده شود و ادامه پیدا کند.