از جمعیت ٨۰ میلیونی ایران، ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند

خبرگزاری‌های متعلق به سپاه با هدف لاپوشانی حقایق درصدد هستند رژیم جمهوری اسلامی را از فلاکتی که طی چهل سال گذشته بر خلق‌های ساکن در ایران روا شده است مبرا کنند

فقر ناشی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی به حدی رسیده است که دیگر به موضوع بحث تمام رسانه‌ها از جمله بنگاههای خبری سپاه هم مبدل شده است. خبرگزاری‌های متعلق به سپاه با هدف لاپوشانی حقایق درصدد هستند رژیم جمهوری اسلامی را از فلاکتی که طی چهل سال گذشته بر خلق‌های ساکن در ایران روا شده است مبرا کنند. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه از بیکاری ۵٠ میلیون نفر در ایران سخن گفته است.

 

ابراهیم رزاقی با اشاره به گفته‌های پرویز فتاح رئیس کمیته‌ی امداد اعلام کرد، در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر هستند. این تعداد آمار رسمی و ثبت شده است اما اگر کمی بیشتر دقت کنیم این تعداد به ۵۰ میلیون نفر میرسد. این بدان معناست که از جمعیت ٨۰ میلیونی ایران حدود ۵۰ میلیون در زیر خط فقر هستند.

 

وی در ادامه گفت، ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار هستند. از این تعداد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران ایرانی در زیر خط فقر هستند. این در حالیست که برخی از مسئولین حقوق ۳۰ میلیونی می‌گیرند اما یک کارگر حقوقی حدود یک میلیون تومان دریافت می‌کند.

 

ماهیت جمهوری اسلامی در یک کلام چیزی است که امروز در چهلمین سال انقلاب ۵٧ آشکارا خود را عیان کرده است. بیکاری، فقر، فساد اداری، فروپاشی بنیان‌های اخلاقی جامعه، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، اختلاس‌های نجومی، تبعیض‌ ملی-مذهبی-فرهنگی، تاراج منابع زمینی و زیر زمینی، جو نظامی حاکم بر کشور و نقش مخرب رژیم در خارج از مرزها ثمرات رژیم جمهوری اسلامی ایران است.