اعتراضات کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن و کارگران هفت تپه ادامه دارد

خبرها حاکی از گسترش اعتراضات صنفی کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن ایران و تداوم اعتراض کارگران کشت و صنعت نیشکر هفته آذر آب است. معترضان خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند.

خبرها حاکی از گسترش اعتراضات صنفی کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن ایران و تداوم اعتراض کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتە آذر آب است. معترضان خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند.

بە نقل از ایلنا، اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور که تعداد آنها حدود ۷ هزار نفر برآورد شده امروز، با همراهی کارگران حوزه احمداباد هرمزگان و نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر گسترده‌تر شده است.

به گفته یکی از معترضان، تشدید اعتراضات در حالی از روز جمعه ۲۹ تیرماه ادامه دارد که پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار ، کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان دست به اعتراض صنفی زده بودند اما نتیجه‌ای دربرنداشته است.

 

خواسته‌های صنفی کارگران معترض عبارتند از عقد قرارداد مستمر و دائم، شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری، تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه، حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران، مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه و رفع مشکلات بیمه تکمیلی است که تاکنون با بی توجهی مسئولان همراە بودە است.

از سوی دیگر از روز جمعه دوزدهم مراد نیز گروهی از کارگران شاغل در مجتمع کشت وصنعت هفت تپه آذر آب در اعتراض به بی‌توجهی مدیران کارخانه نسبت به پرداخت مطالبات معوقه خود، دست به اعتراض صنفی زده‌اند.

 

تعدادی از کارگران معترض می گویند: از روز جمعە برای دریافت معوقات مزدیشان در محوطه کارخانه و مقابل دفتر مدیریت تجمع کردەاند، اما جز وعدهای عملی نشدە کارفرمایان پاسخ روشنی دریافت نکردەاند.

 

این کارگر معترض می گوید، دلیل اعتراض صنفی او و همکارانش، پرداخت نشدن دست‌کم ۲ تا ۳ ماه دستمزد معوقه از سوی کارفرماست.

 

جمعی کارگران این مجتمع با اشارە بە آنکە هر یک از آنان کارگران دست‌کم دارای سه سر عائله هستند می افزایند، تامین مخارج زندگی در شرایط فعلی اقتصادی کشور برایشان بسیار سخت شده است.

 

کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه همچنین به شائبه تقسیم اراضی و املاک کشاورزی و صنعتی از سوی شرکای این مجتمع نگران هستند.