بیانیه‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در مورد عفرین

​​​​​​​انجمن خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به مناسبت سالگرد اشغال عفرین توسط دولت ترکیه، طی بیانیه‌ای خواهان مقاومت در مقابل اشغالگران شد

حملات دولت ترکیه برای اشغال عفرین در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱٨ آغاز شد و در ۱٨ مارس ۲۰۱٨ مرکز عفرین اشغال شد. در سالگرد این اشغالگری انجمن خودمدیریتی شمال و شرق سوری بیانیه‌ای منتشر کرد.

 

در این بیانیه آمده است:"۲۰ دسامبر اولین سالگرد آغاز حملات اشغالگرانه به منطقه‌ی عفرین است و شهروندان غیر نظامی عفرین هدف این حملات قرار گرفته و مرکز عفرین اشغال شد و به مرکز ترور مبدل گشت".

 

"سیستم حکومت فاشیستی ترکیه ارتش و هزاران تبهکار و مزدور خود را در مرزهای عفرین مستقر نمود و با شیوه‌ای وحشیانه عفرین را توپ‌باران نمودند. هدف اشغالگران شکست پروژه‌ی ملت دمکراتیک و بر هم زدن امنیت و آسایش منطقه بود".

 

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اعلام کرده است، اشغالگران سیاست آواره کردن، تغییر دموگرافی و ترک نمودن منطقه را اجرا کرده و دهها هزار شهروند عفرینی را از منطقه کوچانده‌اند.

 

در ادامه‌ی بیانیه آمده است:"در نتیجه‌ی حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به عفرین هزاران شهروند غیرنظامی و مبارزان که در مقابل این حملات ایستادگی کردند، شهید شدند".

 

"حکومت ترک تلاش می‌کند پروژه‌ی اشغالگری خود را گسترش دهد و مناطق شمال و شرق سوریه را تهدید می‌کند. باید خودمدیریتی‌ها با همه‌ی انجمنهایشان در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه و تهدیدهایش قیام کنند".

 

در پایان این بیانیه آمده است:"از همه‌ی سازمان‌ها و دستگاههای شمال و شرق سوریه‌، همه‌ی عشیره‌ها و مردم مدنی می‌خواهیم که در مقابل دولت اشغالگر ترکیه به صورت متحد، بایستند. همچنین از همگان می‌خواهیم که در راهپیماییهای روز ۲۰ دسامبر که در همه‌ی شهرهای شمال و شرق سوریه برگزار خواهند شد، شرکت کنند".