تشدید وضعیت اسفناک مردم خوزستان

همراه با بالا رفتن دما ورسیدن آن به بالای ۵۰ درجه، بحران کم آبی به وضعیت خطرناکی رسیده است و مردم این استان حتی آب آشامیدنی ندارند.

وضعیت اسفناک مردم خوزستان با گرمتر شدن هوا تشدید شده است

 

همراه با بالا رفتن دما ورسیدن آن به بالای ۵۰ درجه، بحران کم آبی به وضعیت خطرناکی رسیده است و مردم این استان حتی آب آشامیدنی ندارند.

 

مدتیست آب لوله کشی برای آشامیدن و حتی شست و شو و استحمام مناسب نیست و مردم در گرمای بالای ۵۰ درجه برای خرید آب در صفهای طولانی انتظار میکشند.

 

این در حالیست که رژیم آب شیرین این منطقه را به عراق و استان اصفهان فرستاده و با لوله های بزرگ منتقل میکند.

 

بحران شدید کم آبی، بحران ریزگردها و گرمای شدید امان مردم خوزستان را بریده و اعتراضاتی در میان مردم شکل گرفته که هر بار با سرکوب نیروهای رژیم مواجه شده است.

 

علاوه بر خوزستان کم آبی بسیاری از استانهای ایران را تهدید میکند و با سوء مدیریت این وضعیت هر روز بدتر میشود.