تشکیل پایگاه بسیج در هتل‌های ایران

​​​​​​​طی هفته گذشته اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های ایران در هتل مائده شهر مشهد افتتاح شد

در مراسم افتتاح این پایگاه فرماندهان بسیج گفته‌اند که این پایگاه‌ها با رویکرد مباحث فرهنگی، تربیتی و خدماتی در هتل‌های ایران ایجاد خواهند شد.

 

استقرار پایگاه‌های بسیج در هتل‌های ایران در حالی است که عموم مردم نهاد دولتی بسیج را سازمانی ضدارزشی، فرهنگ گریز و ضد اجتماعی می‌دانند و اعضای بسیج به عنوان جاسوس‌های حکومتی، هیچ گونه محبوبیتی حتی در میان خانواده‌ و بستگان خویش ندارند.