جمهوری اسلامی ایران در طول یک هفته ٩ نفر را به دار آویخت

کانون حقوق بشر "نه به زندان، نه به اعدام" اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در طول یک هفته ٩ نفر را اعدام کرده است

کانون حقوق بشر "نه به زندان، نه به اعدام" اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در طول یک هفته ٩ نفر را اعدام کرده است.

 

این کانون در با انتشار گزارشی دست‌نشان کرد که از ٩ تیر تا ١۵ این ماه در سال جاری جمهوری اسلامی ایران یک نفر را در سراوان، یک نفر را در رشت، یک زندانی را در زندان زاهدان، یک نفر در تبریز، دو زندانی در تبریز و سه تن دیگر را در زندان ارومیه به درا آویخته است.

 

گفتنی‌ست که جمهوری اسلامی ایران و چین بیشترین آمار اعدام کردن زندانیان را در جهان داراست.