خشکسالی بلند مدت در ٩٧ درصد مساحت ایران؛ الگوی مصرف و مدیریت نیاز به تغییر دارد

بحران خشکسالی همچنان تشدید می‌یابد و گزارش‌ها حاکی از وخامت زندگی مردم در مناطق مختلف ایران است. کاهش روزافزون منابع آب آشامیدنی ۷۰ درصد جمعیت ایران را تهدید می‌کند.

بحران خشکسالی همچنان تشدید می‌یابد و گزارش‌ها حاکی از وخامت زندگی مردم در مناطق مختلف ایران است. کاهش روزافزون منابع آب آشامیدنی ۷۰ درصد جمعیت ایران را تهدید می‌کند. ۳۵ میلیون نفر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند و از مجموع ۱۲۴۰ شهر کشور، ۶۰۰ شهر با بحران آب آشامیدنی مواجه هستند.

 

بنابر شاخص مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران طبق شاخص ١٢٠ماه اخیر منتهی به پایان تیرماه امسال حدود ٩٧ درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی بلندمدت مواجه است. طبق این معیار بیش از ٩١ درصد از مساحت ایران با خشک‌سالی کوتاه مدت دچار شده است.

 

به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، بخش‌های گسترده‌ای از مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت است.

 

صادق ضیائیان امروز (٨ مرداد/ ٣٠ ژوئیه) در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است که: "حدود ۹۷ درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی بلندمدت مواجه هستند که از این میان ۵,۵ درصد خشکسالی خفیف، ۲۸,۵ درصد دچار خشکسالی متوسط ،۵۰ درصد خشکسالی شدید و ۱۳ درصد با خشکسالی بسیار شدید را تجربه می‌کنند و تنها ۰,۳ درصد از مساحت کشور دارای ترسالی ضعیف و ۰,۱ درصد ترسالی متوسط و مابقی نواحی از شرایط نرمال هستند."

 

ضیائیان از خشکشالی بلندمدت شدید و بسیار شدید در قسمت‌هایی از استان‌های تهران و ۲۰ استان البرز، قزوین، استان آذربایجان (تبریز)، زنجان، فارس، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، کرمان و قسمت‌هایی از کرماشان، لرستان، یزد، سمنان، قم، سیستان و بلوچستان همچنین بخش‌هایی از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خشکسالی بلندمدت شدید و حتی بسیار شدید وجود دارد.

 

پیش از این رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران هشدار داده بود که روند خشکسالی معکوس نمی‌شود و برای مقابله با آن باید سبک مصرف و مدیریت آب را تغییر داد.

خاطرنشان می‌شود که به دلیل کمبود بارش آب ورودی به سدها نسبت به سال گذشته در ایران ٣٣ درصد و آب خروجی هم ٢٨ درصد افت داشته است. به گفته آمارهای دولتی از میان ۱۷۷ سد بزرگ ایران ۷۸ سد کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.