خلق‌های ساکن در ایران پروژه‌های دمکراتیک خویش را دنبال می‌کنند

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترش بیشتر تجمعات اعتراضی در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران خبر می‌دهند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترش بیشتر تجمعات اعتراضی در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران خبر می‌دهند.

 

معترضین در تهران شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"و "ایرانی داد بزن، حقتو فریاد بزن" را سرداده‌اند. در شهرهای شیراز، اصفهان، کرج، ورامین، مشهد، قزوین هم اعتراضهایی برگزار شده‌اند.

 

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران همچون مقام‌های دیگر رژیم ایران منشأ اعتراضات را به خارج از ایران مربوط دانست. وزیر کشور ایران این تجمعات را گردهمایی‌های ۵٠ تا ٢٠٠ نفره اعلام کرده است. تمام رسانه و خبرگزاری‌ها هم اعتراضات را "کم‌جمعیت" و "ساختارشکنانه" نامیده‌اند. این در حالی است که عکس‌ها و ویدیوهای ضبط شده حاکی از مشارکت هزاران نفر در اعتراضات اصفهان، شیراز، کرج و تهران است.

 

اعتراضات اخیر ایران در حالی به دیگر شهرها گسترش می‌یابد که خلق کُرد و دیگر خلق‌های ساکن در ایران (بلوچ، آذری، عرب، ترکمن و گیلک) هنوز به راهپیمایی‌هایی که گفته می‌شود از سوی جریان‌های وابسته به دول غربی جهت‌دهی می‌شوند پاسخی نداده‌اند. برخی از جریان‌های معلوم‌الحال غیرمیهنی طی روزهای اخیر از عدم پیوستن کردها و بلوچ‌ها به اعتراضات سرتاسری نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. این در حالی است که جریانات مذکور در خلال چهار دهه ستم فاشیسم تحمیلی جمهوری اسلامی بر کردها و بلوچ‌ها چشم بسته و رویکردی مشابه جمهوری اسلامی نسبت به مسائل خلق‌‌های ساکن در ایران دارند.

 

طی هفته‌های اخیر کودار و پژاک طی ارائه پروژه اقدام دمکراتیک از خلق‌ کُرد و دیگر خلق‌ها در ایران خواستند تا سازماندهی خود را در راستای دمکراسی رادیکال برای برساخت ملت دمکراتیک و ملت‌های دمکراتیک در ایران تسریع بخشیده و از فرصت‌طلبی جریان‌های اقتدارطلب وابسته به بیگانگان جلوگیری کنند.