درآمد یک و نیم میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

فقر و گرسنگی چنان در ایران بیداد می کند که احمد میدری معاون وزیر رفاه ایران گفته درآمد یک و نیم میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد و بیش از ٣٣ درصد جامعه توان تأمین حداقل‌های بهداشت و درمان، آموزش و سایر امور زیربنایی را ندارند.

فقر و گرسنگی چنان در ایران بیداد می کند که احمد میدری معاون وزیر رفاه ایران گفته درآمد یک و نیم میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد و بیش از ٣٣ درصد جامعه توان تأمین حداقل‌های بهداشت و درمان، آموزش و سایر امور زیربنایی را ندارند.

 

 احمد میدری معاون وزیر رفاه ایران در گفت وگو با رسانه ها آمار جدیدی از میزان فقر در کشور ارائه داده وگفته در حالی که نهادهای جهانی شمار فقیران مطلق در ایران که توان خرید غذا را ندارند ۴ درصد دانسته اما به باور ما این رقم دو درصد است.

 

 او همچنین گفته ٣٣ درصد از جامعه ایران که درگیر فقر نسبی هستند توان تامین حداقل های بهداشت ودرمان و سایر امور را ندارند.

 

 بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی سال‌هاست که در مورد افزایش شکاف میان ثروت و فقر در ایران هشدار می‌دهند.

 

بهترین شاهد این مدعا اعتراضات چند ماه گذشته و به‌ویژه دی‌ماه سال ۱۳۹۶ است که عمده محور آن مشکلات معیشتی بود و بسیاری از آن به عنوان قیام گرسنگان یاد کردند.

 

 گفتنی است در اواخر سال ۹۶، شهاب نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند افزایش فقر گزارش‌های تکان‌دهنده از اوضاع معیشتی مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند ارائه کرده بود و گفته بود که ٨٠ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر به سر می برند.

 

در شرایطی که ایران در آستانه تحریم های جدید آمریکا قرار دارد بسیاری از کارشناسان می گویند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها روزهای سختی در انتظار ایران خواهد بود  و با سقوط هر چه بیشتر پول ملی درصد بیشتری از خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر می‌روند.